Nazwisko Stefański

Skąd się pojawili Stefańscy w Ziemi Dobrzyńskiej? Dr hab. inż. Marek J. Stefański pisze – ,,Ród Stefańskich pochodzi z miejscowości Koronowo w Ziemi Dobrzyńskiej. Należeli oni do szaraczkowej szlachty herbu Ślepowron. Część z nich wyemigrowała do Poznania, a część do Sandomierza. ….,,. Koronowo jednak należy do pobliskiej Ziemi Chełmińskiej a nie Dobrzyńskiej. Również w zestawieniu genealodzy.pl dla parafii Koronowo od 1744 roku są tylko notowane trzy zgony Stefańskich w XIX wieku. Stąd powyższy wywód mógłby być prawdziwy, gdyby to gniazdo Stefańskich zupełnie opuściło Koronowo przed 1744 rokiem. Jeśli wywód jest prawdziwy to Stefańscy z okolic Gójska wywodzą się z innego pnia.

Stefańscy z okolic Gójska, Szczutowa i Radzik Dużych
Protoplastmi rodu Stefańskich z okolic Półwieska Dużego i Radzik Dużych byli Jan Stefański i Teresa Lawendowska z parafii Gójsk (była to wieś kościelna), położonej ok. 13 km na NW od Sierpca i niedaleko Szczutowa. Oczywiście przodkiem Jana był jakiś pan o imieniu Stefan, gdyż nazwisko to jest odimienne. Być może pochodził z Kujaw, gdyż jak wspomniano ludność Ziemi Chełmińskiej i Dobrzyńskiej posługuje się odmianą gwary wielkopolskiej. Kujawy były źródłem osiedleńców na tych terenach. Dane z parafialnego summariusza z 1774 roku podają ślub Jana Cieśli i Teresy NN (innych ślubów Janów i Teres od 1722 roku w summariuszu brak). Prawie na pewno są to są te same osoby, gdyż dzieci Jana i Teresy o nazwisku Stefański (Wawrzyniec ok. 1773, Ewa 1781, Tomasz 1778, Franciszek 1788, Wojciech 1775, Kajetan 1776), rodzą się tuż po tej dacie. Nazwisko Cieśla byłoby prawdopodobnie zawodem wpisanym do aktu. Jest to o tyle prawdopodobne, że nazwisko Cieśla w aktach gójskich pojawia się jeszcze tylko raz w akcie urodzin z 1800 roku. Zatem, zapewne jest to drugi ożenek Jana z Teresą, gdyż w aktach pojawia Stanisław Stefański, urodzony, jak wynika to z póżniejszych aktów małżeństwa i urodzeń jego dzieci ok 1759, 1761 lub 1766 (stawiający się do aktu znali zwykle swój przybliżony wiek). Jego aktu urodzenia jako syna Jana nie ma w parafii Gójskiej, co może oznaczać, że raczej on z ojcem przywędrował do parafii gójskiej. Musiał on należeć do rodziny, gdyż jednym ze świadków w akcie urodzin jego córki Marianny mieszkającym w Gójsku jest Tomasz Stefański. Może o przyjeździe rodziny w te strony świadczyć też to, że nazwisko Stefański nie pojawia się w aktach parafialnych między 1722 i 1774 a nazwiska w aktach gójskich prawie zawsze są obecne w zapisach parafii łącznie z imionami. Zatem Jan urodził się około 1739 roku w miejscu nie znanym.  Od 1774 roku mieszkał w Gójsku. Zmarł w 1815 roku – z tego aktu jest znane nazwisko jego i jego wiek i nazwisko żony. Nazwisko żony Lawendowska – dziś ok. 85 osób mieszka od Sierpca do Żuromina i od Nidzicy po Płońsk. Tam na pewno zmarł w 1815 roku, pod numerem 15 Być może Jan przywędrował z okolic parafii Żałe, gdzie znane są starsze metryki StefańskichEwa Stefańska akt śl.1722. Liczne gniazdo Stefańskich znajdowało się w Nowogrodzie pod Golubiem – Dobrzyniem. Świadczą o tym daty ślubów – 1770, 1781, 1784 x3, 1786, 1787, 1796. Musieli być tam zasiedzali wcześniej. Również w skorowidzu księdza Podlaschewskiego w 1689 w Radzyniu Chełmińskim jest notowany ślub Mikołaja Stefańskiego i Teresy Trębacz. W 1791 i 1803 notowane są tam jeszcze śluby Stefańskich, oraz narodziny w 1771, 1774, 1776, 1779, 1781, 1785.

 DSCN1116

Gójsk, kosciół neogotycki w-g projektu Stefana Szyllera, wybudowany w 1908.

Gjsk, stary kosciół

Stary kościół drewniany p.w. Św. Mikołaja zbudowany w 1783-85 przez wojewodę brzesko – kujawskiego (fot. przed 1906 rokiem – ze Szkicu monograficzno – historycznego ks. W. Zalewskiego z 1909 roku).

W tym wywodzie genealogicznym traktuję Stanisława Stefańskiego jako dziecko Jana z pierwszego małżeństwa. Mieszka on Gójsku, gdzie służy za parobka we dworze. Jego niski status mógł wynikać po części z tego, że musiał on sobie radzić sam, po ponownym ożenku jego ojca. Był żonaty z Anną Jaworską (dzieci Marianna, Balbina) zapewne wdową, gdyż w aktach urodzin dzieci zapisano nazwisko Jaroszewska. Po jej śmierci ożenił się z Jadwigą Wacławską.
Co do Wawrzyńca Stefańskiego też można mieć wątpliwości co do jego matki. Brak jest jego aktu urodzenia z parafii gójskiej. Mogło się tak zdarzyć. Z późniejszych akt wynika, że podał swój wiek jako stawiający się do aktu z którego wynika, że urodził się on około 1773 roku. Ślub jego potencjalnych rodziców był w 1774 roku. Nie jest wykluczone jednak, że podobnie jak Stanisław przywędrował z ojcem wdowcem. Miałby zatem inną matkę. W drzewie poniższym jako matkę tymczasowo podałem Teresę.

Z innych dzieci Jana, więcej wiadomo o Ewie mężatej w wieku 33 lat za gospodarza, 63 letniego wdowca ze Skępego. Ewa przenosi się do Skępego, między Lipnem a Sierpcem i rodzi córkę Łucję. Oraz o Franciszku, określanym jako gospodarz z Gójska – żonatym z Katarzyną Kwiatkowską (córka Barbara) a potem z Magdaleną Bejgrowicz (syn Karol). Kolejny syn Jana, Tomasz – przenosi się z Gójska (w 1815 jest jeszcze w akcie śmierci ojca jako gospodarz z Gójska) do niedalekiego Grabala (koło Agnieszkowa i Szczutowa) gdzie ma 3 dzieci, których potomkowie migrują po części do Szczutowa i pobliskiego Cisse.

DSCN1110

Agnieszkowo, k. Gójska
Najstarszy syn Jana – Wawrzyniec ożeniony w 1804 roku z Marianną Wojciechowską (dzieci – Mateusz, Wojciech, Mikołaj, Elżbieta, Antonina, Józef) mieszkał w Agnieszkowkie, gdzie miały miejsce narodziny ich dzieci. Agnieszkowo położone jest kilka kilometrów na północ od Gójska, koło Grabala, Cisse i Szczutowa. Wawrzyniec określany jest mianem gospodarza. Jego syn Mikołaj, dający początek gałęzi Stefańskich z Radzik Dużych w pewnym okresie przenosi się do Skępego lub jego okolic, gdyż w akcie zgonu jego syna Jana z Radzik Dużych podawane jest jest jego miejsce urodzenia – parafia Skępe, ok 1844 roku z Mikołaja i Konstancji Mrozieńskiej. Po tej dacie przeprowadza się na Grabinę k. Radzik Dużych z żoną Konstancją lub bez niej, jeśli umarła. W każdym razie w 1862 roku, żeni się ponownie z Marianną Grochowalską i umiera w 1868 roku. Jego synami są Antoni i Julian z Grabiny (ale chyba urodzeni w Skępem lub Agnieszkowie). Synem Juliana jest Władysław Stefański, emigrant w Ameryce. Z jego związku z Petronelą Witkowską urodził się w Chicago syn Józef Stefański, dziadek autora tego tekstu.

Okolice parafii gójskiej były raczej ubogie. Ksiądz Walenty Załuski w swym szkicu monograficzno – historycznym dotyczacym budowy kościoła w Gójsku (1909) tak oto je charakteryzuje.

gójsk1

Bezlitośnie gnębiona ręką żydowską? Jednak, jak widzimy to poniżej, pojawia się też w parafii Żyd Dobry, niejaki Łabądz, właściciel lasu. Serwituty – dziesięcina?

gójsk 2

Agnieszkowo połacz

Agnieszkowo, k. Gójska

W okresie późniejszym także w okolicach położonych nieznacznie dalej od Gójska w XIX w lokalne grupy rodzinne Stefańskich – Żałe i okolice, Likieć – 4 km od Agnieszkowa, ok. 10 km od niego, a na płd od Skępego – Czarny Las, Moczadła, Rumunki Czermieńskie, Ławiczek, Gozdy. Również takim centrum jest Rogowo, Kikół i szereg innych. Zapewne duży udział w tej ekspansji mają Stefańscy z okolic Gójska.

Agnieszkowo i pobliskie Grabal i Hermany, zamieszkane przez Stefańskich położone są jeszcze na Mazowszu. Granica przebiega kilkaset metrów na północ. Jest niezwykłym zbiegiem okoliczności, że dawne gnizado Bieńków, Bińków warszawskich, przodków autora strony  – Iwowe – znajdowało się na płd. Mazowszu, ok. 1 km od granic z Lubelszczyzną  -patrz http://kbinka.vipserv.org/.

Grabina, gdzie przeniósł się Mikołaj Stefański – jak sama nazwa wskazuje, była położona na obszarze wcześniej porośniętym przez grab. Jest to ziemia położona w pobliżu Drwęcy, na obszarze o dużej zmienności morfologicznej. Prawdopodobnie nie był on wcześniej rolniczo użytkowany, ze względu na trudności przy uprawie. Być może, że został on wydzierżawiony na jakiś okres, początkowo – w okresie karczowania, ze zwolnieniem z czynszu.

Dla przybyłych na Grabinę Stefańskich miejsce to staje się coraz ciaśniejsze – przenoszą się do pobliskich miejscowości – Półwieska Małego i Dużego. Władysław, zapewne pod koniec XIX wieku, jak wielu innych mieszkańców Ziemi Dobrzyńskiej, wyjeżdża z Grabiny do Chicago w USA w poszukiwaniu zarobku. O Polakach sprzed wieku przybywających do Chicago mówi nakręcony w 2014 roku film amerykański ,,Czwarta dzielnica,,. W manifestach statkowych, pomimo obfitości Władysławów, jeszcze go nie znalazłem. Nie zgadza się podany wiek z czasem przybycia i obliczoną w ten sposób datą narodzin. Był tam na pewno w 1907 roku – narodził się syn Józef. W 1910 roku przybywa też do USA na statku Princes Irene zapewne inny członek rodziny Władysław Stefański z miejscowości Polwiosek – czyli Półwieska.

Władysław s. Juliana przekracza prawdopodobnie granicę nielegalnie. Idąc na targ do Golubia – w ramach małego ruchu granicznego. Przepustkę ma od przekupionego urzędnika gminnego lub strażnika granicznego. Może też próbować przekroczyć granicę na Drwęcy zupełnie bez zezwolenia. Ziemia dobrzyńska – a szczególnie okolice Rypina i Lipna były silnym obszarem migracyjnym. Spowodowane to było nie tylko możliwością ucieczki przez pobliską granicę na Drwęcy z opresyjnego zaboru rosyjskiego, gdzie groziła 25 letnia służba wojskowa, z której tylko kilka procent poborowych wracało do domu. Po uwłaszczeniu w 1963 roku chłopi posiadali skarlałe gospodarstwa nie pozwalające na godne życie. Dochodziły do tego problemy z przeludnieniem. Majątki ziemskie były źle zarządzane przez właścicieli bazujących na taniej sile roboczej – stąd trudno tam było o godną pracę. Pieniądze uzyskane jako odszkodowania za wywłaszczenie po 1863 r nie zostały zainwestowane w unowocześnienie tych wielkich majątków i zostały przez szlachtę przejedzone. Władze rosyjskie nie zezwalały na emigrację zarobkową, gdyż ta zmniejszałaby populację niewolników. Powracający emigranci byliby też rozsadnikiem niebezpiecznych idei w koloniach cesarstwa rosyjskiego. Dalsza droga z Golubia prowadziła do Kowalewa i pociągiem do Torunia i dalej do Hamburga i Bremy. Jak się przygotować do podróży i co czekało po drodze podróżnych możemy się dowiedzieć się z listów emigrantów wysyłanych do kraju opracowanych początkowo przez prof. Witolda Kulę (II wydanie, Witold Kula, Nina Assorodobraj-Kula, Marcin Kula, Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1890-1891). Zachowało się tylko 700 listów z 7000 przekazanych do opracowania studentom przed wojną. Reszta spłonęła w Powstaniu Warszawskim. Listy te nie dotarły do adresatów, gdyż zostały zatrzymane przez cenzurę i po odzyskaniu niepodległości odnalezione. Zachowały się nawet te adresowane do wsi sąsiadujących z Półwieskiem. Wyziera z nich dramat rodzin rozłączonych – zwykle pierwszy wyjeżdżał mężczyzna. Listy nie dochodziły – jak również dołączone do nich bilety na statek – szifkarty i pieniądze, zabierane przez cenzurę. Brak wiadomości od rodzin dodatkowo potęgował tęsknotę. W listach emigranci opisują nowy świat, jakże inny od dotychczasowego, instruują rodziny co do trasy podróży i niezbędnych zapasów. Jedną z rad jest taka oto, aby dla rodziny zabrać w podróż razowy chleb, gdyż ten biały na statku smakuje niezbyt dobrze. Ciężka praca w okresie letnim była na tyle dobrze płatna, że pozwalała przeżyć bezrobocie zimowe. Na emigrantów, nie znających języków czyhało wiele niebezpieczeństw – w czasie podróży koleją do Hamburga i Bremy, przy oczekiwaniu tamże w wybudowanych barakach przez kilka dni na dalszą podróż czy też już na statku, gdzie obsługa starała się wyłudzić dodatkowe pieniądze, mimo że szifkarta była w pełni opłacona w Ameryce. Również w Ameryce – szczególnie w portach po przybyciu statków kręciło się wielu ,,usłużnych,, pomocników. Emigranci podkreślają też pomoc zwykłych życzliwych ludzi, których napotykają na swej drodze. Większość z nich jedzie bowiem dalej – do licznych miast amerykańskich, tam gdzie mieszkali już ich krewni i znajomi. Taką drogę przebyli też Dereszewscy – patrz nazwisko Dereszewski.

Nazwisko Stefański w okolicach Półwieska i Radzik, z powodu migracji dziś jest coraz rzadsze. Władysław po przyjeździe z Ameryki z synem Józefem kupuje gospodarstwo na Plebance Płońskiej k. Półwieska, dziedziczone przez Józefa, potem Władysława i obecnie Sławomira. Jego pozostali synowie też posiadali w pobliżu gospodarstwa – Tadeusz, Marian i Bolesław – dziedziczone są one przez zstępnych. Bolesław prowadząc gospodarstwo jednocześnie pracował w mleczarni. Tadeusz w jesieni życia pozostawia na gospodarstwie córkę Magdę i przenosi się z córką Hanną i synem Markiem do Gołębiewa koło Rywałdu, gdzie licznie się rozrodzili. Córka Władysława – Władysława – wychowała syna swej siostry Eugeniusza, mieszkając początkowo u swego brata Józefa, a potem na własnym gospodarstwie zakupionym u Stachewicza. Druga córka – Franciszka – migruje do Francji, gdzie rodzi się jej córka Simone. Kazimierz zmarł w wieku 17 lat na zapalenie płuc. Kolejna córka – Stanisława – wychodzi za mąż za stryjecznego brata – Franciszka. Mieszkają oni z dziećmi w Półwiesku Dużym. Zstępni po ostatnim synu Władysława – Stanisławie – przenoszą się w okolice Puszczy Rządowej i Sierpca (Stanisława i potomkowie). Syn Stanisława – Władysław – przeniósł się z Grabiny do Lidzbarka Warmińskiego.

W poniższym wykazie najstarszy pewny członek rodu pisany jest  drukowanymi literami, jego dzieci pismem pogrubionym i podkreślonym, jego wnuczki pismem pogrubionym, prawnuki pismem cienkim i podkreślonym, praprawnuki pismem cienkim,  pismem pochylonym prapraprawnuki.

Nieznany STEPHANUS i NN

.

.
JAN STEFAŃSKI (ur ok.1739, akt zg.19, 1815.27.12, Gójsk). i matka nieznana
Stanisław Stefański (ur ok 1759, lub ok 1761) i Anna Jaworska (ur. ok. 1779, 1819, akt zg.12, Gójsk. L. 40).
Marianna Stefańska, 1814.01.9, Gójsk, akt ur 42. Z Anny Jaroszewskiej – p. panieńskie, Jaworska po wdowcu.
Balbina Stefańska, 1816.03.27, akt ur 55, Gójsk. Z Anny Jaroszewskiej – p. panieńskie, Jaworska po wdowcu..
Stanisław Stefański (ur ok 1766) (1819, akt mał. 2, Gójsk) i druga żona Jadwiga Wacławska (ur ok. 1795).

JAN STEFAŃSKI (ur ok.1739, akt zg.19, 1815.27.12, Gójsk, l.76) i TERESA LAWENDOWSKA akt śl 1774
Wawrzyniec Stefański (ur. ok. 1773) i Marianna Wojciechowska (ur. ok. 1783, śl. 1804, summar.), parafia Gójsk
Mateusz Stefański (ur 1805, zg 1805), parafia Gójsk, summar
Wojciech Stefański, 20.04.1809. akt. ur. 117, Gójsk, Agnieszkowo, akt zg. 77 1809 12 dni.
Mikołaj Stefański (1806, Agnieszkowo, Gójsk, summar 1868 Radziki D.) i Konstancja Mrozieńska
…..Jan, ur ok. 1844, Skępe, zm 1864, Radziki Duże, Grabina.
…..Antoni
…..Julian Stefański (ur ok 1832-6, Skępe, akt zg 7, 1909, Radziki Duże, Grabina, l. 47) + Urbańska Marianna, akt śl. 15, 1859, Radziki Duże.
……….Antonina Stefański, akt ur 48, 1860, R. Duże, Grabina, akt zg. 24, 1896, Półwiek Duży, Radziki Duże) i Wawrzyniec Maszkiewicz
……………..Wacław Maszkiewicz, 1890, akt ur 109, Radziki Duże, Półwiesk Duży.
……………..Władysława Maszkiewicz, 1893, akt ur 43, Radziki Duże, Półwiesk Duży.
……………..Franciszka Maszkiewicz, 1896, akt ur 61, Radziki Duże, Półwiesk Duży. Zg 10 dni, akt 23.
……….Jan Stefański, akt ur 4, 1862, R. Duże, Grabina.
……….Marianna Stefańska, akt ur 3, 1864, R. Duże, Grabina.
……….Józefa Stefańska, akt ur 27, 1866, R. Duże, Grabina
……………..Stanisława Stefańska, 1889, akt 59, Grabina, chyba panieńskie.
……….Józefa, akt ur 27, 1866, R. Duże, Grabina i Adolf Grunwald, 1893, akt śl 11, R. D.
……………..Eleonora Grunwald, 1894, akt ur 48, Radziki Duże, Grabina.
……………..Zofia Grunwald, 1896, akt ur 5, Radziki Duże, Grabina. Zg 1899, akt 60, 3,5 r.
……………..Marianna Grunwald, 1898, akt ur 32, Radziki Duże, Grabina.
……………..Michalina Grunwald,1900, akt ur 70, Radziki Duże, Grabina.
……………..Marian Grunwald, 1902, akt ur 78, Radziki Duże, Grabina.
……………..Władysław Grunwald, 1905, akt ur 35, Radziki Duże, Grabina.
……….Franciszek Stefański, akt ur 44, 1868, R. Duże, Droga? i Agnieszka Górska, akt śl 11, 1889
……………..Antoni Stefański, 1895, akt ur 34, Radziki Duże, Półwiesk Duży.
……………..Józefa Stefańska, 1897, akt ur 34, Radziki Duże, Półwiesk Duży.
……………..Franciszek Stefański, 1899, akt ur 67, R.Duże, Półwiesk Duży z Katarzyny? Górskiej.
……………..Władysław Stefański, 1903, akt ur 32, Radziki Duże, Półwiesk Duży.
……………..Marian Stefański, 1905, akt ur 68, Radziki Duże, Półwiesk Duży,
……….Władysław Stefański, akt ur 4, 1871 R. Duże, Grabina i Petronela Witkowska.
……………..Władysława Stefańska 1905, akt ur 49, 1905, Półwiesk Mały.
……………..Józef Stefański (1903, Chicago, Plebanka Płońska 1975?) i Teodozja Dereszewska
……………………………..Jadwiga Stefańska (ur 1931 Grabina, zg 2014, W-wa) i Czesław Bińka
.………………………………………..Jerzy Bińka
.………………………………………..Krzysztof Bińka
……………………………..Kazimierz Stefański (ur 1932 Grabina, zg …..) i Józefa Skóra
.………………………………………..Zbigniew Stefański
………………………………………………Agnieszka Stefańska
………………………………………………Ola Stefańska
………………………………………………Ada Stefańska
………………………………………………………….Lena
………………………………………………Łukasz Stefański
.………………………………………..Asia Stefańska
……………………………..Władysław Stefański (ur 1935, Grabina, zg Plebanka Płońska 2019) i Danuta Puzon
.………………………………………..Sławomir Stefański (ur 1975) i Aneta
………………………………………………Michał Stefański
.………………………………………..Anna Stefańska i Wiesław Szwaracki
………………………………………………Marcin Szwaracki
.………………………………………..Marzena Stefańska
……………………………..Wojciech Stefański (ur 1936, Grabina, zg 1997, Łubki) i Wanda Kadłubowska
.………………………………………..Beata Stefańska (ur 1970) i Marek Jachowski
………………………………………………Piotr Jachowski
………………………………………………Paweł Jachowski
………………………………………………Monika Jachowska
.………………………………………..Tomasz Stefański (ur 1974) i
.………………………………………..Marcin Stefański (ur 1980) i Skowronek
……………………………………………….Nina Stefańska
……………………………..Ludwika Stefańska i Jerzy Pycior
.………………………………………..Maciej Pycior
.………………………………………..Jacek Pycior
……………..Bolesław Stefański
……………………………..Syn
……………..Tadeusz Stefański (zm ok 2005) i Marysia (zm ok 2002)
……………………………..Magda Stefańska (ur 5.001.1947) i Antoni Lewicki
.………………………………………..Andrzej Lewicki (ur 20.03.<1970)
.………………………………………..Krzysztof Lewicki (ur 2.07.1966)
.………………………………………..Marzena Lewicka (ur 29.08.1967)
……………………………..Marek Stefański 3 lub 4 dzieci
……………………………..Hanna Stefańska 3 lub 4 dzieci
……………..Kazimierz Stefański
……………..Franciszka Stefańska
……………………………..Simone
……………..Stanisława Stefańska (zg 1975) i Franciszek Stefański (jej stryjeczny brat)
……………………………..Kazimierz Stefański
.………………………………………..Anna Stefańska
……………………………..Krystyna Stefańska
.………………………………………..3 synów i córka
……………………………..Alina Stefańska i xxxxx Puzon
.………………………………………..Paweł
……………………………..Eugeniusz Stefański ur 15.12.1948, Półwiesk Mały
.………………………………………..syn i córka
……………..Stanisław Stefański i ……… Krauze
……………………………..Władysław Stefański
……………………………..Stanisława Stefańska i Górzyński
.………………………………………..dwóch synów i córka
.………………………………………..Mirosław Górzyński
……………………………………………….2 synów
……………………………..Jadwiga Stefańska
……….Ludwika?, akt ur 41, 1873, R. Duże, córka Juliana?
……………..Jan Stefański, 1897, akt ur 27, Radziki Duże, Grabina.
……………..Jan Stefański, 1899, akt zg 53, Radziki Duże, Grabina.
……….Stefańska Waleria, akt ur 41, 1875, Radziki Duże, Grabina, akt zg 20, 1879, Radziki Duże, Grabina. Julian, 43 lata.
……….Stefański Marian, akt ur 418 1878 r. Radziki Duże, Grabina.
……….Stefański Jakub, akt ur 45, 1884, Grabina akt zg 78, 1884, Radziki Duże, Grabina. Julian robiący w ziemi, w akcie zgonu kriestianin, 5 m., Jan 48 l. Marianna 48 l.
…..Julian Stefański (ur ok 1832-6 Skępe, akt zg 7, 1909, Radziki Duże, Grabina, l. 74) wdowiec l.50 + akt śl 28, 1885, Ruże, Ugoszcz, i Aniela Jezierska (Lewandowska, wdowa, 48 lat, c. Jakuba i Franciszki Rzeszotkowskiej).
Mikołaj Stefański (1806, 1868) i Marjanna Grochowalska (akt śl 9, 1862, Radziki Duże) drugie małżeństwo.
Elżbieta Stefańska, akt ur 27, 1810.07.6, Gójsk, Agnieszkowo, dobra Gójskie.
Antonina Stefańska, akt ur 3,1813.05.12, Gójsk, Agnieszkowo.
Józef Stefański, akt ur 42, 1816.01.1, Gójsk, Agnieszkowo.
Maryanna Stefańska i Kazimierz Orlewicz (?)
…..Marianna Orlewicz, akt ur 25, 1857, Radziki Duże.
Tomasz Stefański (1778, bef 1831) + (śl 24.8.1817, Grabal, Gójsk) Anna Meller (1793, bef 1849) córka Józefa i Marianny Brodzińskiej. Brat Wawrzyńca – w 1809, ma jako świadek lat 33, zamieszkiwał wtedy w Gójsku. Stąd ur. też ok. 1776. .Ale jest to ta sama osoba z aktu ur 1778, rodzice Jan i Teresa – używał zapewne drugiego imienia. Anna śl ponowny, akt 6, 1831, Franciszek Strusiński.
Marianna Stefańska, akt ur. 1818.05.25.Gójsk, Kolonia Grabal i Mateusz Przechadzki  akt śl 16, 1836, Gójsk, Grabal.
…..Adam Przechadzki (cki) i Teodozja Gołębiewska akt śl 2, 1874, Gójsk, Całownia
…..Józef Przechadzki i Ema Schulz, akt śl 27, 1876, Gójsk, Łukomie, Blizno
…..Teofila Przechadzka i Stanisław Wiśniewski, akt śl 41, 1867, Sierpc
…..Stanisław Przechadzki i Joanna Gutowska, akt śl 13, 1872, Sierpc
Wojciech Stefański (1826, Grabal, Gójsk) + (śl 20.10.1845, Gójsk) Jadwiga Kalinowska (1823, Szczutowo, Gójsk).
…..Józef Stefański (1863 Szczutowo, Gójsk, bef 1892) + (śl 7.11.1887, Gójsk) Franciszka Tomaszewska (1865, Szczechowo, Gójsk) córka Antoniego (1835-) i Anny Brucki (Brzózki) (1835-)
…..Franciszek Stefański (1865, Szczutowo, Gójsk) + (śl 9.11.1892, Sierpc) Bronisława Gawska (1871, Sierpc) córka Maryana i Julianny Karwowskiej.
…..Agnieszka Stefańska(Szczutowo, Gójsk) + (śl 1881, akt 20) Tomasz Chojnacki (Rumunki Likieckie)
…..Marianna Stefańska (akt śl. 29, 1876, Gójsk, Szczutowo) i Andrzej Jędrzejewski (Gójsk, Dąbkowa Parowa)
…..Antoni Stefański + (akt śl 15, 1884) Teofila Orzechowska (matka Górecka) Gójsk, Szczutowo i Czumsk.
…..Stanisław Stefański i Katarzyna Jędrzejewska, akt śl 4, 1881, Gójsk, Szczutowo, Dąbkowa Parowa.
Andrzej Stefański (1828, Grabal, Gójsk) + (śl, Hermany, Gójsk, 15.11.1847) Franciszka Zaborowska (1830, Rumunki Kamionka, Biała) córka Pawła (1784-) i Katarzyny Makowskiej (1787-).
…..Józef Stefański (1854, Grabal, Gójsk -) + (śl 24.1.1884, Grabal Gójsk) Józefa Okońska (1860, Dąbkowo Parowa, Gójsk) córka Andrzeja (1829-<1885) i Agnieszki Kozłowskiej (1829-).
……….Antoni Stefański (1856, Grabal, Gójsk) + (śl. 1885, Mochowo) Paulina Lipińska 1865, Mochowo, c. Andrzeja Lipińskiego i Antoniny Ornowskiej.
……….Jan Stefański, ur 4.05.1887, Mochowo,
…..Maryanna Stefańska, ur 18.10.1892, Mochowo,
…..Katarzyna Stefańska (1857, Grabal, Gójsk) + (śl 1.2.1880, Cisse, Gójsk) Jan Meller (1855, Cisse, Gójsk) syn Stanisława (1825-) i Maryanny Szczawińskiej (1835-)
……….Stanisław Kostka Meller (17.11.1880 Cisse-)
……….Antoni Meller (22.5.1882 Cisse-)
……….Władysława Meller (20.6.1887, Cisse-)
……….Józef Meller (15.1.1891 Rumunki Cisse -)
……….Władysław Meller (28.1.1894 Rumunki Cisse-)
……….Marianna Meller i Wincenty Wiśniewski, akt śl 5, 1909, Gójsk, Kapuśniki, Cisse.
…..Stanisław Stefański (1857, Grabal, Gójsk, zmarł pewnie przed 1889) + (śl 11.2.1884, Grabal, Gójsk) + Anna Czarnecka (1864 Jedlie, Gójsk-) córka Franciszka i Maryanny Chojnackiej.
…..Jan Stefański (1864, Grabal Gójsk -) + (śl 11.11.1889, Gójsk) Anna Czarnecka (wdowa po Stanisławie Stefańskim) (1864, Jedlie, Gójsk) córka Franciszka i Maryanny Chojnackiej.
…..Marianna Stefańska (1870, Grabal, Gójsk) + (śl 22.7.1891, Gójsk) Michał Meller (1869 Grabal, Gójsk) syn Antoniego Mellera (1841-) i Marianny Czajkowskiej (1844-).
…..Antonina Stefańska (1872, Grabal Gójsk) + (śl 25.10.1893) Antoni Staszewski (1862, Grabal Gójsk) syn Adama Stasiewskiego (1835-) i Maryanny Wolnowskiej (1837-).
…..Franciszka Stefańska (Grabal, Gójsk) i Józefat Giżyński (Grabal), akt śl 28, 1898.
Wojciech Stefański, ur 1775, parafia Gójsk, z sumariusza.
Kajetan Stefański, ur 1776, parafia Gójsk, z sumariusza.
Adam, Tomasz Stefański, ur 1778, parafia Gójsk. Raczej na pewno jest to Tomasz powyżej. Używał drugiego imienia.
Ewa Stefańska (ur ok 1781) i Bączkowski Stanisław 1814.02.2, akt mał. 9, (wdowiec po Mariannie) Gójsk.
Lucya Bączkowska (1819, Skępe).
Franciszek Stefański  (ur. ok 1786, l. 30) i Katarzyna Kwiatkowska (ur. ok. 1789, l. 27)
Barbara Stefańska, 1816, akt ur. 44, Gójsk.
Franciszek Stefański (ur ok. 1788?) i druga żona Magdalena Bejgrowicz(c. Antoniego i Marianny, ur ok. 1803, Gójsk, Całownia).) śl 9.3.1823,.
Karol Stefański, 1825, akt ur 97, Gójsk.
Antonina Stefańska i (akt śl 28, 1885, Gójsk) Mateusz Karólewski
Franciszka Stefańska i (akt śl 22, 1852, Gójsk) i Jan Kwidzyński
…..Stanisław Kwidzyński i Marianna Kozłowska (akt śl 8, 1894, Gójsk)
…..Marian Kwidzyński i Marianna Jastrzębska (akt śl 6, 1890, Gójsk)
Ewa Stefańska i Józef Rolnicki, akt śl 22, 1847, Gójsk,
…..Ignacy Rolnicki i Marianna Mazurowska, akt śl 23, 1878, Gójsk, Rumunki Wólka, Kordulewo.
Maryanna Stefańska (1844, Gójsk) + (śl 30.8.1868, Gójsk) Jan Cackowski (1826, Likiec, Gójsk) syn Macieja i Apoloni Krukowskiej (śl 13.2.1825, Likiec).
…..Antoni Cackowski ślub w 1895 (akt 7) z Rozalią Markuszewską, Stare Grądy i Podlesie, parafia Gójsk.
Michał Stefański i Marianna Niedziałkowska, akt śl 27, 1853, Gójsk, Agnieszkowo.
Michał Stefański i druga żona Ludwika Lewandowska, akt śl 5, 1863, Gójsk.
…..Teofila Stefańska i Władysław Sosiński, akt śl 30, 1890, Gójsk.
…..Franciszek Stefański i Anna Kopczyńska, akt śl 11, 1892, Gójsk.

L u ź n e   d a t y   S t e f a ń s k i c h   z   p a r a f i i   g ó j s k i e j

Baltazar Stefański i Katarzyna Szemborska, akt śl 10, 1837 Świedziebnia, Szczutowo (na NE od Rypina)
Marianna Stefańska (akt ur 43, 1838, Świedziebnia, Szczutowo) i Antoni Dębski ,
Józef Sylwester Dębski i Marianna Franslau, akt śl 38, 1888, Gójsk.
Anna Dębska i Adam Okoński (akt śl 48, 1894, Gójsk)
Marianna Dębska i Jan Smulski, akt śl 37, 1887, Gójsk.
Marianna Stefańska (akt ur 43, 1838, Świedziebnia, Szczutowo) i Bartłomiej Jasiński,  akt śl. 28, 1895, Gójsk, Kosiory
Michał Stefański (akt ur 85, 1840, Świedziebnia, Szczutowo), akt zg 56, 1851,  Świedziebnia, Szczutowo
Agnieszka Stefańska (akt ur 78, 1842, Świedziebnia, Szczutowo), akt zg 41, 1843, Świedziebnia
Katarzyna Stefańska (akt ur 36, 1852, Świedziebnia, Szczutowo)
Baltazar Stefański i Marianna Loren
Józef Stefański, akt ur 26, 1855, Świedziebnia, Szczutowo
 
Józef Stefański i Franciszka Tomaszewska
Wdowa po nim wychodzi za mąż w Gójsku w 1892 roku za Tomasza Brzuskę akt śl 35.
 
Walenty Drewecki i Marianna Stefańska
…..Magdalena Drewecka (akt śl 16, 1845, Gójsk) i Józef Kamiński i (akt śl 35, 1830, Gójsk, Agnieszkowo i Mościska) Mateusz Kozłowski
…..Wiktoria Drewecka (wdowa po Piotrze Rumińskim, akt śl 16, 1845, Gójsk i Józef Kamiński (wdowiec, Andrzej i Ewa Siłakowska) i (akt śl 35, 1830, Gójsk)
NN i Julianna Stefańska
…..Marianna Lewandowska i Franciszek Piasecki (akt śl 23, 1811, Gójsk)
 

Roch Stefański i Marianna Żabińska
Paweł Stefański (R i M) i Marianna Lezińska (Jan i Ewa Kowalczyk), akt śl 6, 1819, Rościszewo, Września, skan na razie niecz
Paweł Stefański (R. i M. Ż., wdowiec po Mariannie Strużewskiej?) i Marianna Strzelecka (Mont, c. Ksawerego i Agnieszki Maciejewskiej, wdowa), akt śl 4, 1859, Gójsk. Akt aby wyjaś
Marcin Stefański (R. i M.) + Konstancvja Obczyńska, c. Stanisława i Agnieszki, akt śl 11, 1824, Gójsk, Wola.skan na razie niecz
Maryanna Stefańska (1830, Gozdy, Ligowo – ) + (śl 22.5.1849, Rumunki Czermińskie) Jan Jankowski (1818, Nadroż) syn Bartłomieja i Antoniny Krzemińskiej. Akt aby wyjaś
…..Franciszka Jankowska
…..Małgorzata Jankowska
…..Katarzyna Jankowska
…..Marcin Jankowski
…..Maryanna Jankowska
Marcin Stefański (R. i M. Ż. wdowiec) i Marianna Gójska (c. Łukasza i Kunegundy Prackiej), akt śl. 7, 1838, Ligowo, Osieckie Rumunki,
Marcin Stefański i Weronika Staniszewska (Żiółkowska) c. Marcina i Tekli Tylkiewicz, akt śl 7, 1884, Suminek

Jan Waśkiewicz i Franciszka Stefańska
…..Jan Waśkiewicz i Władysława Meller, akt śl 14, 1909, Gójsk, Łączonek, Cisse.

D a n e  m e t r y k a l n e  S t e f a ń s k i c h  z  o k o l i c y   (część z nich jest zapewne spokrewniona, ale nie zakotwiczona jeszcze w drzewie)

 
ŚWIEDZIEBNIA między Górznem a Rypinem.
Słabo zakotwiczone akty urodzeń, zgonów i ślubów
Franciszka Stefańska, akt ur 42, 1858, Świedziebnia
Katarzyna Stefańska akt ur 123, 1858, Świedziebnia
Paweł Stefański akt ur 9, 1868, Świedziebnia
Józef Stefański akt ur 5, 1869, Świedziebnia
Antonina Stefańska akt ur 103, 1870, Świedziebnia
Walenty Stefański akt ur 29, 1871, Świedziebnia
Helena Stefańska akt ur 93, 1871, Świedziebnia
Jan Stefański akt ur 133, 1872, Świedziebnia
Franciszek Stefański akt ur 158, 1872, Świedziebnia
Józef Stefański akt ur 20, 1874, Świedziebnia
Anna Stefańska akt ur 30 1874, Świedziebnia
Paweł Stefański akt ur 138, 1875, Świedziebnia
Marianna Stefańska akt ur 144, 1875, Świedziebnia
Franciszek Stefański akt ur 140, 1876, Świedziebnia
Franciszka Stefańska akt ur 167, 1876, Świedziebnia
Józef Stefański akt ur 15, 1877, Świedziebnia
Adam Stefański akt ur 29, 1878, Świedziebnia
Bolesław Stefański akt ur 114, 1878, Świedziebnia
Teodor Stefański akt ur 128, 1878, Świedziebnia
Jan Stefański akt zg 11, 1849, Świedziebnia
Jan Stefański akt zg 63 1831, Świedziebnia, Gołkowo, wdowiec, 80 lat,
Marianna Stefańska akt zg 53, 1831, Świedziebnia, Gołkowo, 70 lat żona Jana
Katarzyna Stefańska akt zg 94, 1860, Świedziebnia, Gołkowo
Piotr Stefański akt zg 51, 1869, Świedziebnia
Marianna Stefańska akt zg 56, 1873, Świedziebnia
Antoni Stefański akt zg 17, 1875, Świedziebnia
Marianna Stefańska akt zg 22, 1876, Świedziebnia
Franciszka Stefańska akt zg 13, 1877, Świedziebnia
Józef Stefański akt zg 56, 1877, Świedziebnia
Jadwiga Stefańska akt zg 573, 1877, Świedziebnia
Maryanna Stefańska akt zg 120, 1907, Świedziebnia
 
Jan Stefański i Barbara

Paweł Stefański akt zg 75, 1860, Świedziebnia, Gołkowo

Paweł Stawicki i Ewa Stefańska

Wojciech Stawicki akt zg 72, 1853, Świedziebnia, Szczutowo

Maciej Stefański i Antonina Kucieńska

Antonina Stefańska akt zg 26, 1888, Świedziebnia, Ostrów

Józef Stefański akt śl 1781 Świedziebnia, Wierzchowina i Elżbieta Stanowska
 
Maciej Stefański akt śl 6, 1847, Świedziebnia, i Katarzyna Antoszewska akt zg 117, 1895,Świedziebnia
Józef Stefański akt ur 104, 1856, Świedziebnia, Gołkowo
Marianna Stefańska akt ur 10, 1860, Świedziebnia, Gołkowo
 
Paweł Stefański akt śl 4, 1848, Świedziebnia, i Katarzyna Mąkierska
 
Piotr Stefańskiakt śl 10, 1848, Świedziebnia, i Marianna Antoszewska akt zg 13, 1858, Świedziebnia, lat 29
Katarzyna Stefańska akt ur 82, 1851, Świedziebnia, Gołkowo, akt zg 28, 1859, Świedziebnia, Gołkowo
Jan Stefański akt ur 72, 1854, Świedziebnia, Gołkowo, akt zg 66, 1883 Świedziebnia, Gołkowo
 
Paweł Stefański i Agnieszka Wasilewska (?akt zg 49, 1846, Świedziebnia, Gołkowo)
Jakub Stefański akt ur 79, 1823, Świedziebnia, Gołkowo
Anna Stefańska, akt ur 22, 1825, Świedziebnia, Gołkowo
?Paweł Stefański akt zg 38, 1828, Świedziebnia, Gołkowo, 6 m.
Piotr Stefański akt śl 27, 1858, Świedziebnia, i Marianna Romanowska (Jan i Marianna)
Ewa Stefańska i Paweł Stadnicki (Franciszek i Urszula Chmielewska) akt śl 15, 1815, Świedziebnia, Gołkowo
..Franciszka Stadnicka akt zg 107, 1899, Świedziebnia i Zieliński
Wojciech Stefański akt zg 4, 1895, Świedziebnia
Ewa Stefańska (akt ag 11, 1864,Świedziebnia, Szczutowo) i Franciszek Drozdowski (Jan i Marianna Błażejewska) akt śl 28, 1861, Świedziebnia, Szczutowo
Katarzyna Stefańska i Jakub Giziewski (Michał i Teresa) akt śl 15, 1815, Świedziebnia,

..Maciej Giziewski i Marianna Kucińska akt śl 14, 1860 Świedziebnia

Piotr Stefański i Jadwiga Kajdańska
Anna Stefańska, akt ur 80, 1823, Świedziebnia, Gołkowo
Katarzyna Stefańska akt ur 15, 1826, Świedziebnia, Gołkowo, akt zg 84, 1897, Świedziebnia i ?Antoszewski
Paweł Stefański akt ur 11, 1830, Świedziebnia, Gołkowo
Wojciech Stefański, akt ur 28, 1832, Świedziebnia, Gołkowo
Jan Stefański, akt ur 37, 1834, Świedziebnia, Gołkowo
?Marianna Stefańska akt zg 36, 1838, Świedziebnia, Gołkowo, 2 lata
Franciszka Stefańska akt ur 53, 1839, Świedziebnia, Gołkowo i akt śl 6, 1859, Świedziebnia i Jan Wasilewski (Antoni i Katarzyna Krzyżanowska)
Franciszek Stefański akt ur 50, 1843, Świedziebnia, Gołkowo, akt śl 38, 1870 Świedziebnia, Janowo i Katarzyna Kuniszewska (akt zg 24, 1880, Świedziebnia, Gołkowo) (Paweł i Marianna Pyrzanowska)
….Teodor Stefański akt zg 45, 1906, Świedziebnia,
Franciszek Stefański akt śl 39, 1894, Świedziebnia, i Anna Zdrojewska (Gorczyńska) (Jan i Marianna S.)
Maciej Stefański, akt zg 32, 1901, Świedziebnia, Gołkowo i Katarzyna
 
Franciszek Stefański akt śl 20, 1877, Świedziebnia, i Julia Komorowska
Helena Stefańska akt ur 102, 1885, Świedziebnia, Gołkowo
 
Jan Stefański akt śl 2, 1880, Świedziebnia, i Katarzyna Malec
Jan Stefański (akt ur 99, 1883, Świedziebnia, Gołkowo) akt śl 3, 1905, Świedziebnia, i Katarzyna Tomaszewska (Bąkowska) (Paweł i Marianna Fałkowska)
….Władysława Stefańska akt ur 44, 1880, Świedziebnia,
?Marianna Stefańska akt zg 105, 1881, Świedziebnia, Gołkowo, 9 lat
Marianna Stefańska akt ur 167, 1909, Świedziebnia,
 
Franciszek Stefański akt śl 19, 1880, Świedziebnia, i Marianna Murszewska akt zg 63 1894 Świedziebnia
Wiktor Stefański akt ur 66, 1883, Świedziebnia, Gołkowo
Antoni Stefański akt ur 106, 1885, Świedziebnia, Gołkowo Piotr Stefański akt ur 196, 1887, Świedziebnia, Gołkowo
Hieronim Stefański akt ur 33, 1892, Świedziebnia, akt zg 120, 1900, Świedziebnia, Gołkowo
 
Paweł Stefański akt śl 21, 1880, Świedziebnia, i Balbina Grzywacka
Marianna Stefańska akt ur 161, 1882, Świedziebnia, Ostrów akt śl 39, 1900, Świedziebnia, Granaty, Ostrów,
Wojciech Tęgowski (Franciszek i Wiktoria Gładkowska)
…..Zofia Tęgowska akt zg 72, 1902, Świedziebnia, Granaty
…..Jan Tęgowsk akt zg 5, 1904, Świedziebnia, Granaty
Leonarda Stefańska akt ur 179, 1885, Świedziebnia, Ostrów, akt zg 97, 1901, Świedziebnia, Ostrów
Julianna Stefańska akt ur 39, 1889, Świedziebnia, Ostrów
Józefa Stefańska akt ur 160, 1893, Świedziebnia,
Adam Stefański akt ur 4, 1898, Świedziebnia, akt zg 5, 1905, Świedziebnia,Ostrów
 
Wawrzyniec Stefańska i Anna Angowska
Jan Stefański akt śl 4, 1883, Świedziebnia, i Jadwiga Siracka (Roch i Zuzanna Jakubowska)
 
Franciszek Stefański i Katarzyna
Jan Stefański akt śl 33, 1899, Świedziebnia, i Ewa Zielińska (Paweł i Franciszka)
 
Łukasz Stefański i Katarzyna Łepkowska akt śl 2, 1875, Świedziebnia
Franciszek Stefański akt śl 7, 1905, Świedziebnia, i Paulina Makowska (Franciszek i Katarzyna Łytka)
…..Monika Stefańska akt ur 110, 1906, Świedziebnia,
…..Stanisława Stefańska akt ur 131, 1908, Świedziebnia,
Teodor Stefański (akt ur 172, 1880, Świedziebnia, Gołkowo),akt śl 12, 1906, Świedziebnia, i Katarzyna Kuchnicka (Antoni i Marianna Kułakowska)
…..Wincenty Stefański akt ur 1, 1907, Świedziebnia,
…..Jan Stefański akt ur 91, 1909, Świedziebnia,
Ewa Stefańska akt ur 28, 1879, Świedziebnia, Gołków, akt śl 4, 1905, Świedziebnia, Gołkowo, Adam Bucholc (Antoni i Franciszka Lorenc)
Salomea Stefańska akt ur 127, 1882, Świedziebnia, Gołkowo
Wincenty Stefański akt ur 87, 1884, Świedziebnia, Gołkowo
Honorata Stefańska akt ur 70, 1887, Świedziebnia, Gołkowo, akt zg 48, 1890,
Świedziebnia, Gołkowo
Stanisława Stefańska akt ur 96, 1889, Świedziebnia, Gołkowo, akt zg 56, 1890, Świedziebnia, Gołkowo
Michał Stefański akt ur 158, 1890, Świedziebnia, Gołkowo
Bronisława Stefańska akt ur 114, 1892, Świedziebnia,
Apolonia Stefańska akt ur 95, 1895, Świedziebnia,
Jadwiga Stefańska akt ur 156, 1897, Świedziebnia,
 
Maciej Stefański i Franciszka Lewandowska
Adam Stefański akt śl 24, 1907, Świedziebnia, i Franciszka Moczadłowska (Franciszek i Teodora Lewandowska)
…..Cecylia Stefańska akt ur 106, 1908, Świedziebnia,
Władysław Stefański akt ur 47, 1881,Świedziebnia, Ostrów
Stanisława Stefańska akt ur 170, 1883, Świedziebnia, Ostrów i akt śl 16, 1907, Świedziebnia, Józef Obrębski (Mateusz i Antonina Rakocza)
Józefa Stefańska akt ur 207, 1888, Świedziebnia, Ostrów, akt zg 177, 1892, Świedziebnia
Maryanna Stefańska akt ur 119, 1891, Świedziebnia,
Józefa Stefańska akt ur 184, 1894, Świedziebnia,
Maryanna Stefańska akt ur 136, 1909,Świedziebnia,
 
Jan Stefański i Franciszka Zwolińska (Paweł i Marianna) akt zg 179, 1881, Świedziebnia, Gołkowo
Marianna Stefańska akt ur 3, 1861, Świedziebnia, Gołkowo
Jan Stefański, akt ur 53, 1863, Świedziebnia, Gołkowo
Paweł Stefański akt ur 106, 1866, Świedziebnia, Gołkowo
Anna Stefańska i Jan Marchlewicz (Mikołaj i Franciszka Kalinoska) akt śl 23, 1892, Świedziebnia
 
Piotr Stefański i Marianna Rumanowska
Anna Stefańska akt ur 73, 1861, Świedziebnia, Gołkowo
Marianna Stefańska akt ur 61, 1863, Świedziebnia, Gołkowo
Jakub Stefański akt ur 95, 1864, Świedziebnia, Gołkowo
 
Teofil Stefański i Julianna Urbańska
Józef Stefański akt ur 35, 1890, Świedziebnia, Ostrów
 
Paweł Stefański i Maryanna Lorenc
Stefan Stefański akt ur 228, 1895, Świedziebnia,
Julian Stefański akt ur 38, 1898, Świedziebnia, akt zg 19, 1898, Świedziebnia
Stanisława Stefańska akt ur 30, 1899, Świedziebnia,
Sylwester Stefański akt ur 122, 1901, Świedziebnia, Janowo
Antoni Stefański akt ur 96, 1903, Świedziebnia,
 
Jan Stefański i Ewa Zelińska
Józef Stefański akt ur 122, 1900, Świedziebnia, Rokitnica
Stefańska akt ur 142, 1902, Świedziebnia, Rokitnica
Bronisław Stefański akt ur 147, 1903, Świedziebnia, Rokitnica
Helena Stefańska akt ur 122, 1900, Świedziebnia, Rokitnica
Franciszek Stefański akt ur 132, 1909, Świedziebnia,
NN akt zg 120, 1907, Świedziebnia
 
Jan Stefański i Katarzyna Bajkowska
Helena Stefańska akt ur 8, 1906, Świedziebnia,
 
Władysław Stefański i Julianna Wiśniewska
Maryanna Stefańska akt ur 146, 1907, Świedziebnia,
Antoni Stefański akt ur 113, 1909, Świedziebnia,
 
Paweł Stefański i Helena Filipska
Stanisława Stefańska akt ur 2, 1908, Świedziebnia,
 
Jakub Stefański i Helena Orłowska
Stanisław Michałowski (Marcin i Katarzyna) i akt śl 15, 1815, Świedziebnia, Wierzchowina i Maryanna Stefańska
….. Agnieszka Michałowska akt zg 81, 1907, Świedziebnia, Szczutowo i Wojnowski
 
Melchior Piekarek (Paweł i Agnieszka Szymborska) akt śl 17, 1829, Świedziebnia, Szczutowo i Julianna Stefańska (akt zg 90, 1865, Świedziebnia, Gołkowo)
Jan Piekarski akt zg 5, 1856,Świedziebnia, Gołkowo
 
Jan Stefański i Marianna Górkowska
Jan Kołakowski (Jan i Dorota Budzińska) akt śl 15, 1815, Świedziebnia, Gołkowo i Katarzyna Stefańska
 
Mateusz Żbikowski i Marianna Stefańska akt śl 31, 1835, Świedziebnia,
 
Józef Bąkowski i Anna Stefańska25, 1844, Świedziebnia,
Anna Bąkowska i Antoni Giziewski akt śl 3, 1870, Świedziebnia, Gołkowo
Łukasz Bąkowski i Katarzyna Kulwicka akt śl 49, 1882, Świedziebnia
Antonina Bąkowska i Bartłomiej Gąsiorowski akt śl 7, 1884 Świedziebnia
Weronika Bąkowska i Piotr Noskowski akt śl 8, 1809, Świedziebnia
Jan Bąkowski akt zg 77, 1853, Świedziebnia, Gołkowo
Antoni Bąkowski akt zg 83, 1854, Świedziebnia, Gołkowo
Franciszek Bąkowski akt zg 74, 1856, Świedziebnia, Gołkowo
 
Józef Antoszewski i Katarzyna Stefańskaakt śl 5, 1847, Świedziebnia,
Kazimierz Antoszewski i Marianna Syrowska akt śl 8, 1882, Świedziebnia
Honorata Antoszewska i Franciszek Grubalski akt śl 20, 1887, Świedziebnia,
Katarzyna Antoszewska akt zg 131, 1853, Świedziebnia, Gołkowo
Marianna Antoszewska akt zg 102, 1857, Świedziebnia, Gołkowo
Franciszek Antoszewski akt zg 16, 1884, Świedziebnia, Gołkowo
 
Jakub Szymański i Marianna Stefańska
Jan Szymański (akt zg 68, 1898, Świedziebnia) i Marianna Kowalska (Balcer Kowalski i Rozalia akt śl 25, 1854, Świedziebnia,
Marianna Szymańska i Ludwik Pękalski akt śl 22, 1857, Świedziebnia
Jakub Szymański i Marianna Pobirajska akt śl 9, 1862,Świedziebnia, Janowo
Katarzyna Szymańska i Franciszek Tęgowski akt śl 24, 1864, Świedziebnia, Janowo
Franciszek Szymański akt zg 84, 1895, Świedziebnia
 
Stanisław Michałowski i Marianna Stefańska
Jan Michałowski i Agnieszka Sosnowska akt śl 11, 1861, Świedziebnia, Gołkowo
 
Jakub Giziewski i Katarzyna Stefańska
Anna Giziewska i Jakub Ruciński akt śl 6, 1867, Świedziebnia, Gołkowo
Katarzyna Giziewska i Franciszek Jarząbski akt śl 6, 1870, Świedziebnia, Gołkowo
 
Antoni Zielaziński i Ktarzyna Stefańska
Franciszek Zielaziński i Julianna Oolszewska akt śl 19, 1897 Świedziebnia
Wojciech Fukaczewski i Rozalia Stefańska akt śl 2, 1874, Świedziebnia,
Katarzyna Stefańska i Józef Zaborny akt śl 23, 1877, Świedziebnia

 

Parafia Wrocki, koło Rypina i Golubia. Wsie są położone bardzo blisko Grabiny ale po drugiej stronie Drwęcy. Tylko jeden rekord z 1808, inne z połowy wieku i później. Populacja – jak wynika z jednego aktu radzikowskiego, pomimo granicy zasilana Stefańskimi z Grabiny (Gotowiecki).

Franciszek Betlejewski i Julianna Stefańska
…..Johann Betlejewski, 1863, akt ur 33, Wrocki, Pląchoty. Ch 1: Johann Rosiński, Pląchoty, ch 2: Joanna Frydrichowska, Pląchoty.

Franciszek Bukowski i Marianna Stefańska
…..Ewa Bukowska, 1811, akt ur 4, Wrocki, Małki. Ch 1: Franciscus Małkiewicz, Małki, ch 2: Eva Jurkowa, Małki.

Wojciech Dąbrowski i Anna Stefańska
…..Joannes Dąbrowski, 1856, akt ur 31, Wrocki, Florencja. Ch 1: Johann Dębinski, …..Florencya, ch 2: Marianna Federowicz, Florencya.
…..Franciszka Dąbrowska, 1860, akt ur 17, Wrocki, Florencja. Ch 1: Franz Stefański, Pląchoty, ch 2: Francisca Wasielewska, Jastrzębie.
…..Franciszek Dąbrowski, 1862, akt ur 73, Wrocki, Florencja. Ch 1: Johann Węckowski, Florencya, ch 2: Anna Górna, Florencya.
…..Marianna Dąbrowska, 1864, akt ur 87, Wrocki, Florencja. Ch 1: Andreas Stefański, Zgniłobłoty, ch 2: Marianna Murszewska, Florencya.
…..Teophila Dąbrowski, 1867, akt ur 16, Wrocki, Florencja. Ch 1: Johann Czechowski, Florencya, ch 2: Helena Węckowska, Florencya.
…..Anna Dąbrowska, 1871, akt ur 39, Wrocki, Florencja. Ch 1: Joseph Cichoracki, Słoszewy, ch 2: Theophila Dąbrowska, Słoszewy.
…..Antonina Dąbrowska, 1874, akt ur 70, Wrocki, Florencja. Ch 1: Michael Dombrowski, Florencya, ch 2: Marianna Czechowska, Florencya.

 Albrecht Dąbrowski i Anna Stefańska
…..Johann Dąbrowski, 1849, akt ur 1, Wrocki, Dąbrówka. Ch 1: Johann Tyblewski, ch 2: Catharina Kopowska.
…..Antoni Dąbrowski, 1850, akt ur 19, Wrocki, Cieszyny. Ch 1: Jacobus Rumiński, ch 2: Marianna Gutowska.
…..Veronika Dąbrowska, 1852, akt ur 18, Wrocki, Cieszyny (Albert).  Ch 1: Johann Gutowski, ch 2: Barbara Dombrowska.

Franciszek Gotowiecki i Marianna Stefańska
…..Anna Gotowiecka,1860, akt ur 79, Wrocki, Dąbrówka. Ch 1: Anton Orilski, Dąbrowka, ch 2: Anna Biernacka, Dąbrowka.

Antoni Klebach i Marianna Stefańska
…..Julianna Klebach, 1878, akt ur 14, Wrocki, Florencja. Ch 1: Johann Lewandowski, ch 2: Francisca Lissowska.

Marianna Stefańska i nn
…..Anna Stefańska, 1850, akt ur 65, Wrocki, Cieszyny. Ch 1: Casimirus Jastrzębski, ch 2: Anna Dombrowska.

Julianna Stefańska i nn
…..Johannes Stefański, 1862, akt ur 3, Wrocki, Pląchoty. Ch 1: Laurentius Sochacki, Pląchoty, ch 2: Marianna Zajączkowska, Pląchoty.

Kazimierz Orlewicz i Marianna Stefańska
…..Katarzyna Orlewicz, 1853, akt ur 19, Wrocki, Cieszyny. Ch 1: Andreas Rumiński, ch 2: Anna Gutowska, Cieszyny.

Franciszek Stefański (ur ok 1863) i Katarzyna Olszewska (ur ok 1866, akt zg 5, 1908, 42 lata, Suwała), akt śl 1, 1891, Wrocki, św. Joseph Olszewski i Joseph Stefański.
…..Marianna Stefańska, 1893 akt ur. nr 57, Wrocki. Chrz. Ziółkowski Theophil, Wrocki, i Filarska Marianna, Wrocki.
…..Francisca Stefański, 1898 akt ur. 36, Suwała, Wrocki. Chrz. Racławski Jan, Suwała i Kruse Agnes, Suwała. Akt zg 18, 1 rok.
…..Franciscus Steffański, 1899 akt ur 82, Suwała, Wrocki. Chrz. Ziółkowski Theophil, Suwała i Steffańska Martha, Łobdowo. Akt zg 42, 1900, 1 rok.

Antoni Stefański i Katarzyna
…..Paulus Stefański, 1808, akt ur 4, Wrocki. Wrocki. Ch 1: Jacobus Gorski, ch 2: Agnes Horoszyńska.

Joseph Stefański (ur ok 1867) i Racławska Martha (ur ok 1872), akt śl17, Suwała, Wrocki. Św Johann Rocławski i Franz Stefański.
…..Aloisus Stefański, 1895, akt ur. 68, Suwała, Wrocki, chrz. Jan Stefański, Łobdowo, i Racławska Veronica, Suwała. Akt zg 30, 0 lat. Ch 1: Jan Stefański, Łobdowo, ch 2: Veronica Racławska, Suwała.
…..Pelagia Stefański, 1896, akt ur. 80, Suwała, Wrocki. Chrz. Piotrowski Władysław, Cieszyny i Racławska Catharina, Suwała. Akt zg 2, 1897, 1 rok. Ch 1: Władysław Piotrowski, Cieszyny, ch 2: Catharina Racławska, Suwała.
…..Helena Stefański, 1898 akt ur. 26, Suwała, Wrocki. Chrz. Rogacki Szymon Stefańska Francisca. Ch 1: Theophil Ziółkowski, Wrocki, ch 2: Marianna Filarska, Wrocki.
…..Marianna Stefański,1900 akt ur 3, Suwała, Wrocki. Chrz. Stefański Franciscus, Suwała i Dziarska Marianna, Suwała. Akt zg 4, 1 rok. Ch 1: Franciscus Stefański, Suwała, ch 2: Marianna Dziarska, Suwała.

Zgony inne z Wrock.

1895, akt zg 38, Wrocki, Anna Stefańska, 1 rok.
1904, akt zg 19, Suwała, Helena Stefańska, 1 rok.
1926, akt zg 1, Wrocki, Klara Stefańska, 1 rok, Marianna.
1862, akt zg 4, Pląchoty, Johann Stefański, 1 rok, Julianna.

Parafia ŻAŁE koło Rypina
Wawrzyniec i Marianna
Michał Stefański, 1796, akt ur 0, Żałe.
Maciej Stefański, 1799, akt ur 0, Żałe.
Antoni Stefański, 1801, akt ur 0, Żałe.
Jan Stefański, 1805, akt ur 0, Żałe.
Julianna Stefańska, 1851, akt ur 43, Żałe.
Ignacy Stefański, 1854, akt ur 6, Żałe.
Ignacy Stefański, 1893, akt ur 37, Żałe.
Stanisława Stefańska, 1895, akt ur 25, Żałe.
Piotr Czachowski (Czachorowski?) i Ewa Stefańska, 1725, akt śl 9, Żałe.
Roman Stefański i Ludwika Cieplińska, 1890, akt śl 27, Żałe.
Antoni Malinowski i Marianna Stefańska, 1812, akt śl. panna, Żałe, Białe Błota (w akcie brak rodziców)
Wociech Urbański i Antonina Stefańska akt śl. 18, 1969, Żałe
Hieronim Stefański i Józefa Palińska, akt śl 5, 1893, Żałe.
Leon Stefański i Marianna Krużewska akt śl 8, 1911, Żałe.
Być może z Żałego migrowali Stefańscy na inne obszary. Byli tam niewątpliwie w 1725 roku.

 

Skępe i okolice.
Wojciech Stefański + Magdalena Zielińska
Franciszka Stefańska (1860, Linne?) + (śl 2.10.1881, Kołczyn Gozdowo) Szymon Dęziński (1858, Koziróg Leśny, Tłuchowo) syn Franciszka Daz vel Daszyńskiego (1822-) i Franciszki Podolskiej (1821 –1869).

Paweł Stefański (1801-) + Marianna Leśniewska (1801-)
Antoni Stefański (16.0.6.1825-)
Katarzyna Stefańska (1828, Sudragi, Ligowo) + (śl, Rumunki Czermieńskie, Ligowo 20.11.1850) Antoni Krajewski, syn Franciszka i Maryanny Wojciechowskiej.
…..Anna Krajewska
…..Maryanna Krajewska
Rozalia Stefańska (3 Sep 1831 – , Czermno, Ligowo)
Paweł Stefański (1834, Czarny Las, Skępe – <1866)+ (śl 28.1.1857, Ligowo) Teofila Matkiewicz (1831 – ) córka Czesława i Maryanny Sękowskiej.
……Antonina Stefańska (1855 -) + (śl 1907 Jersey City, NY) Romuald Kawski (27.12.1858, Suminek, Tłuchowo) syn Franciszka (1822-) i Petroneli Warsickiej
……Marianna Stefańska (27.1.1862-) Czermińskie Rumunki, Ligowo
……Bronisława Stefańska (1864-) i Józef Berkan (1851-) śl 10.02.1884 Skepe.

Marcin Stefański + Katarzyna Obczyńska
Maryanna Stefańska (1830, Gozdy, Ligowo – ) + (śl 22.5.1849, Rumunki Czermińskie) Jan Jankowski (1818, Nadroż) syn Bartłomieja i Antoniny Krzemińskiej.
…..Franciszka Jankowska
…..Małgorzata Jankowska
…..Katarzyna Jankowska
…..Marcin Jankowski
…..Maryanna Jankowska

Marcin Stefański + Ewa Śliwińska
Tomasz Stefański (1841, Rumunki Charszewo) + (śl 5.6.1861, Rogowo) Maryanna Grapkowska (1845, Rokitnica ), córka Jana i Barbary Miarkowska.
…..Franciszek Stefański (1871, Świeżawy) + (śl 11.21895, Gójsk) Józefa Brzeska (1879 Likiec, Gójsk) córka Jana (1845-) i Franciszki Kęsickiej (1844-).

Stanisław Stefański (1826-) + Katarzyna Dąbrowska (1829-)
Franciszka Stefańska (4.10.1850, Moczadła, Skępe) + (śl 27.11.1867, Moczadła, Skępe) Szymon Broniecki (1846-) syn Macieja (1810) i Maryanny Ciechanowicz (-<1872).

Maryanna Stefańska (15.11.1853, Moczadła, Skępe -).
Juliana Stefańska (1857, Moczadła, Skępe -) + (śl 3.02.1875, Moczadła, Skępe) Jakub Broniecki (1853, Grabowiec, Ligowo, syn Macieja (1810-) i Maryanny Ciechanowicz (-<1872).
…..Andrzej Broniecki
Wiktorya (9.2.1859, Moczadła, Skępe).
Antoni (13.6.1861, Moczadła, Skępe – 9.4.1865, Moczadła, Skępe).

Andrzej Stefański + Maryanna Smużewska
Aniela Stefańska (25.5.1844, Ławiczek, Skępe) + (śl 21.11.1860, Rumunki Tupadły, Mokowo) Józef Kwaśniewski (1838, Rumunki Tupadły, Mokowo) syn Piotra (-<1842) i Magdaleny Markowskiej (1806-).
…..Maryanna Kwaśniewska

Andrzej Stefański i Katarzyna
Antoni Stefański, 1783, akt ur 2879, Czernikowo (m. Lipnem i Toruniem).

Wojciech Stefański, 1839, akt ur 22, Kikół.
Marceli Stefański, 1841, akt ur 1, Kikół.
Stanisław Stefański, 1843, akt ur 23, Kikół.
Katarzyna Stefańska, 1844, akt ur 37, Kikół.
Marian Stefański i Barbara Urbańska, 1842, akt śl 6, Kikół.
Katarzyna Stefańska, 1849, akt zg 45, Kikół.
Antonni Stefański, 1848, akt zg 65, Kikół.
Jan Stefański, 1848, akt zg 7, Kikół.

Chrostkowo – między Lipnem a Nadrożem.
Józef Czarnecki i Agnieszka Stefańska,  1845, akt śl 6, Chrostkowo.
Marian Stefański, 1857, akt ur 25, Chrostkowo.

Karnkowo koło Skępego.
Ludwik Stefański, 1839, akt ur 56, Karnkowo.
Telesfor Stefański,  1899, akt zg 111, Skępe.
Ignacy Stefański, 1901, akt zg 57, Skępe.
Marianna Stefańska, 1900, akt zg 90, Skepe.

Rogowo, niedaleko Skepego.
Mateusz Stefański i Małgorzata Rzadkiewicz, 1822, akt śl 3, Rogowo.
Marianna Stefańska, 1821, akt ur 0, Rogowo.
Tekla Stefańska, 1826, akt ur 179, Rogowo.
Marianna Stefańska, 1829, akt ur 95, Rogowo.
Franciszka Stefańska, 1831, akt ur 97, Rogowo.
Katarzyna Stefańska, 1833, akt ur 95, Rogowo.
Franciszka Stefańska, 1833, akt ur 2, Rogowo.
Marianna Stefański, 1834, akt ur 107, Rogowo.
Franciszka Stefańska, 1834, akt ur 84, Rogowo.
Agnieszka Stefańska, 1901, akt zg 43, Rogowo.
Marianna Stefańska, 1899, akt zg 103, Rogowo.
Mikołaj Stefański, 1826, akt zg 16, Rogowo, Kobrzeniec Stary.

W listach strat w powstaniu styczniowych – jakiś wykaz internetowy na podstawie książki – wymieniany jest Stefański bez nazwiska z Gondy, Lipno. Chodzi tu niewątpliwie o Gozdy gdyż Gond nie ma na tym terenie. Oprócz tego wymieniany był Wawrzyniec Stefański bez miejscowości. Również Czesław Cissowski wymienia Marka Stefańskiego – spr bliższe dane.

Bolesław Stefański ze Skępego – uczestnik Powstania Warszawskiego. Wymieniany w Roczniku Dobrzyńskim w art przeglądowym o historii ziemi dobrzyńskiej – na samym końcu.

Stefańscy notowani są też w dalszej okolicy – niedaleko Rypina i Skrwilna.

Marcin Stefański i Zofia Osmowska, 1773, akt śl, parafia Osiek k. Brodnicy (blisko Radzik).

Parafia Skrwilno – w parafii pojawili się dość późno, gdyż poniższe rekordy są jedyne między 1820-1853 (zg), 1820-1881 (mał) i 1820-1889 (ur). Pewnie pojawili się w 1841, gdy był tam brany ślub. Czyli są to potomkowie Jana i Maryanny w tym syn Jan i jego dzieci. Ale też musiał być jeszcze ktoś, gdyż kilka dat się nakłada.

Antoni Stefański, 1874, akt ur 203, Skrwilno.
Marian Stefański, 1873, akt ur 198, Skrwilno.
Stanisław Stefański, 1876,  akt ur 151, Skrwilno.
Józefa Stefańska, 1873, akt ur 262, Skrwilno.
Katarzyna Stefańska, 1876, akt ur 192, Skrwilno.
Marianna Stefańska, 1872, akt ur 59, Skrwilno.
Zofia Stefańska, 1876, akt ur 186, Skrwilno.

Jan Stefański i Maryanna Stolarska1841, akt śl 14,Skrwilno, Okalewo, ona córka Michała i Katarzyny de Leśniewski.
Jan Stefański, 1852, akt ur 151, Skrwilno, syn Jana i Maryanny de Stolarski.

Józef Puszcz i Julianna Stefańska,  1881, akt śl 38, Skrwilno, wdowiec, panna.

Radzyń Chełmiński

Mikołaj Stefański i Teresa Trębacz, akt śl 14, 1689, Radzyń Chełmiński. Skorowidz księdza Podlaschewskiego. W Radzyniu Chełmińskim notowane są jeszcze w 1803 małżeństwa Marianny Stefańskiej i Mateusza Stefańskiego i w 1791 Klary Stefańskiej.
Oraz narodziny:
Paulus Stefański, akt ur 141, 1771 Radzyń Chełmiński
Clara Stefański, akt ur 86, 1774 Radzyń Chełmiński
Franciscus Stefański, akt ur 63, 1776 Radzyń Chełmiński
Marianna Stefański, akt ur 8, 1779 Radzyń Chełmiński
Thadeus Stefański, akt ur 52, 1781 Radzyń Chełmiński
Elisabetha Tobias Stefański, akt ur 48, 1785 Radzyń Chełmiński

Nowogród, pod Golubiem Dobrzyniem.

Jakub Stefański i Marianna Masłoska, akt śl  1770 (1786?), Nowogród
Wawrzyniec Wiśniewski i Franciszka Stefańska, akt sl 1781, Nowogród
Jan Żochowski i Marianna Stefańska, akt śl 1784 Nowogród
Kazimierz Sztalinierski i Katarzyna Stefańska, akt śl 1784, Nowogród
Wojciech Stefański i Ewa Lewandowska, akt śl 1784, Nowogród
Piotr Stefański i Franciszka Lewandowska, akt śl 1786, Nowogród
Jakub Stefański i Marianna Głębocka, akt śl 1787, Nowogród
Grzegorz Kotłowski i Ewa Stefańska, akt śl 1796, Nowogród

GALERIA  zdjęć Stefańskich – grupa rodzinna z okolic Półwieska Małego.

Franciszka Stefańska1

Franciszka Stefańska, córka Władysława i Petroneli Witkowskiej

Władysława Stefańska  siostra Józefa Stefanskiego

Władysława Stefańska, siostra Józefa Stefańskiego

rysunek2a

Bolesław Stanisław (P) i Stanisław Stefański (L), bracia Józefa, syna Władysława

józef Stefański a

Józef Stefański, syn Władysława

Stefański Józef wojsko wilno int

Stefański Józef, syn Władysława i Petroneli. Wilno, okres przedwojenny, jednostka wojskowa. Górny rząd, głowa i korpus pod uniesionym do góry karabinem, odchylone w prawo (oglądającego zdjęcie).

lipiec 1958 Tadeusz, Włądysław, synowie Jóezf Stefańscy - ojciec, nieznany Grunwald
Lipiec 1968. Władysław – syn Józefa, Tadeusz i jego brat Józef Stefański (siedzący)). Potomek Józefy Stefańskiej – zapewne przybyły z Ameryki – Władysław lub Marian Grunwald z prawej. Półwiesk Mały. Gospodarstwo Józefa Stefańskiego, na tle nie istniejącego jeziorka.

dziadek Józef_babcia Teodozja+Jadwiga

Józef Stefański i Teodozja z Dereszewskich, ich córka Jadwiga. Półwiesk Mały, przed domem brata Józefa – Mariana.

Jadwiga Stefańska Bińka

Jadwiga Stefańska (po mężu Bińka córka Józefa i Teodozji.

krzysztof Bińka

Krzysztof Bińka (autor strony,  z Jadwigi Stefańskiej)

Jurek Bińka Basia Dominik

Jerzy Bińka (zJadwigi Stefańskiej) i Barbara Dominik – Rogowo k. Mrzeżyna.

Kazimierz Stefański wojsko

Kazimierz Stefański (z lewej) syn Józefa.

Łukasz Stefański, syn Zbigniewa

Zbigniew Stefański, syn Kazimierza

Władysław Stefański

Władysław Stefański, syn Józefa

Ania Stefańska

Anna Stefańska, córka Władysława, wnuczka Józefa

Marzena Stefańska, córka Władysława z synem

Córka Marzeny Stefańskiej

Sławomir Stefański, syn Władysława z synem Michałem

Wojciech Stefański

Wojciech Stefański, syn Józefa

Beata Jachowska (Stefańska), córka Wojciecha

Marcin Stefański z małżonką

Marcin Stefański, syn Wojciecha z małżonką

Marcin Stefański 1

Marcin Stefański.

Tomek Stefański s. Wojciecha

Tomasz Stefański, syn Wojciecha

Ludwika Pycior (z domu Stefańska)

Ludwika Pycior (domo Stefańska), córka Józefa

dsc02719-jacek-stefanski-i-sara

Jacek Pycior (syn Ludwiki Stefańskiej, córki Józefa, wnuczki Władysława oraz Sara

maciek-i-noel

Maciej  Pycior (syn Ludwiki Stefańskiej i Jerzego, córki Józefa, wnuczki Władysława) oraz Noel

Alina Stefańska

Alina Stefańska, córka Stanisławy i Franciszka Stefańskich

Krystyna Stefańska c. Stanisławy i Franciszka

 

prababci siostra Witkowska San Francisco

Jedna z trzech sióstr Witkowskich (Ewa, Marysia (Marta?),  Helena – siostry Petroneli Witkowskiej, które z nią i rodzicami wyemigrowali do USA, Chicago, San Francisko, New York). Jedna z nich – zdjęcie USA.

Małżeństwo Hendrich (dziś Hendryszewski) dawni sąsiedzi Józefa Stefańskiego i Teodozji Stefańskiej na Plebance Płońskiej.

Adres do korespondencji Krzysztof Bińka, Warszawa – k.binka@uw.edu.pl