Nazwisko Dereszewski

Nazwisko Dereszewski, według słownika Kopalińskiego pochodzi albo od konia deresza albo od rodzaju wina węgierskiego – cienkiego wina kiepskiej marki. Koń maści dereszowatej ma kępki sierści brudnoczerwonej i białej. Węgierskie słowo ,,deres” ma też podobne znaczenie – stąd polskie deresz ma zapewne węgierskie pochodzenie. Nazwa jest o tyle ciekawa, że Wisła stanowiła zawsze szlak migracyjny i transportowy. Stąd nad nią osadzało się wielu cudzoziemców – przykładem niech będzie Kazimierz Dolny ze Szkotami i Włochami. Pochodzenie nazwiska może być zatem związane z osadnikami z Węgier.

Według Rymuta (Nazwiska Polaków – Słownik historyczno-etymologiczny Kraków, 1999) – Deresz – od deresz ‘koń maści siwej; też człowiek siwawy: Deresz-ak, Deresz – szczuk, Deresz-czyk, Deresz-czyński, Deresz-eń, Deresz-ewicz, Deresz-ewski, Deresz-kiewicz, Deresz-eszko, Deresz-niak, Deresz-owski, Deresz-yński, Deres, Deres-ewicz, Deresi-ewicz 1768 (czas pojawienia się nazwiska w dokumentach), Deres-iński, Deresi-uk, Deres-kiewicz, Dereś.

Według Słownika Geograficznego (Chlebowski, Walewski 1888) na dawnych kresach wymieniane są dwie miejscowości – Dereszewicze (powiat mozyrski) i Dereszowce (nad rzeką Terebieżą).

Rodzina Deresz jest wspomniana w herbarzu Bonieckiego, ale nie dociekałem w jakich okolicznościach. W herbarzach wymieniana jest też rodzina Deresiewicz – nazwisko pokrewne do nazwiska Dereszewski i zapewne o innym drzewie. Na listach emigrantów do Ameryki z nazwiskiem Deresz związani są Żydzi głównie pochodzący ze wschodu. W Polsce są osoby o nazwisku Dereszewski, które uprzednio nosiły nazwisko Deresz. Zmiana nastąpiła zapewne po wojnie w ramach ,,spolszczania” nazwisk brzmiących obco. Nie jest wykluczone, że na taką zmianę zdecydowali się właśnie Polacy o żydowskich korzeniach.

Żydzi o nazwisku Deresz notowani są na serwerze ,,Częstochowa – Radomsko area research group”.

Rozrzut nazwiska Dereszewski w Polsce – na 290 osób notowanych w wykazie książkowym Rymuta (1992 – Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych) w ówczesnych województwach zamieszkiwało – Bydgoskie – 16, Chełmskie – 6, Ciechanowskie – 2, Elbląskie – 25, Gdańskie – 12, Katowickie – 5, Konińskie – 25, Legnickie – 5, Lubelskie – 6, Łomżyńskie – 7, Łódzkie – 3, Olsztyńskie – 24, Płockie – 13, Słupskie – 1, Radomskie – 1, Szczecińskie – 7, Toruńskie – 36, Włocławskie – 56, Wrocławskie – 2, Zamojskie – 30, Zielonogórskie – 8.

Polska
W-g Rymuta (2003 – Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku): Dereszewski – liczba notowanych w Polsce osób – 144, Dereszewska – 142.

Rozrzut nazwisk, ale w nowym podziale administracyjnym (powiaty i województwa – mężczyźni+kobiety): Woj. Wrocławskie: lubiński – 2+1, milicki – 1+1, Legnica miasto – 1+1. Woj. kujawsko-pomorskie: brodnicki – 2+3, inowrocławski – 1+1, lipnowski – 9+11, rypiński – 3+3, świecki – 9+5, toruński – 1+2, włocławski – 4+5, grudziądzki – +1, miasto Grudziądz – 4+4, miasto Toruń – 3+2, miasto Włocławek – 10+13. Woj. lubelskie: hrubieszowski – 8+7, krasnostawski – 3+4, łęczycki – 1+1, świdnicki – 1+3, tomaszowski – 10+4, miasto Chełm – 1+2, miasto Zamość – +1. Woj. zielonogórskie: krośnieński – 4+4. Woj. łódzkie: kutnowski – 3+2, pabianicki – 1, miasto Lódż – 1+1. Woj. mazowieckie: płocki – 2+1, miasto Płock – +2. Woj. podlaskie: grajewski – 4+5. Woj. gdańskie: malborski – 2+1, pucki – 7+7, miasto Gdańsk – 2+2. Woj. śląskie: miasto Katowice – 3+3. Woj. olsztyńskie: działdowski – 1+1, elbląski – 2+1, iławski – 5+6, nowomiejski – 10+10, ostródzki – 2+1, miasto Elbląg – 8+8. Woj. wielkopolskie: kaliski – 1, kolski – 8+9, miasto Konin – 3+1. Woj. zachodniopomorskie: miasto Szczecin – 2+4.

Sądząc z dużego rozrzutu nazwisko ma swój wiek lub złożoną genezę, ale centrum rozmieszczenia to włocławskie i toruńskie i chyba zamojskie. Część Dereszewskich migrowała zapewne na ziemie odzyskane do elbląskiego (tu mogą być potomkowie z Gruta koło Jabłonowa) i za pracą do konińskiego.

Linie rodowe na podstawie amerykańskiej bazy danych genealogicznych (Polish Genealogy Page – Jean Dupon), opartych na danych metrykalnych. http://www.jwdupon.net/genealogy/polish.html.

1 ciąg nazwisk

Marcin, Teodor Dereszewski + Małgorzata Lędzińska (-en-), akt śl 6, 18.2.1811, Dobrzyń n. Wisłą, Glewo
Marianna Dereszewska, ur 1816, p. Grochowalsk, m. Glewo i akt śl. 32, 1836, Glewo, Jan Zakrzewski, s. Wawrzyńca i Marianny Koprpwskiej,
Franciszka Dereszewska (ur ok 1818, Glewo), panna i Marcin Kudliński (wdowiec po Tekli, l. 35, wyrobnik z Bachorzewa, syn Pawła i Justyny Kudlińskiej), akt śl. 1, 1850, Bachorzewo, Dobrzyń n. Wisłą. Św. Antoni Dereszewski.
…..Kudlińska Marianna (ur ok 1851, Bachorzewo, panna służąca, żyjąca na Pradze, 29 lat) i akt śl 154, 1880, W-wa, Praga, MB Loretańska i Waszczuk (r. Eliasz i Proskowia, 47 lat, wdowiec).
?Józef Dereszewski (ur Glewo ok 1823, lat 20 przy rodzicach w Glewie) , akt śl. 11, 1843 Dobrzeń nad Wisłą i i Marianna Skierska (ur ok 1823, wdowa, przy matce w Glewie). (?Marcin Dereszewski i Małgorzata Strzelecka (s.v. Lędzińskiej?)
Jan Dereszewski (ur ok. 1828, Glewo, w 1864 jest leśnym w Orłowie, akt zg 10, 1881, robotnik przed zgonem, Sobowo, Kamienica), i Katarzyna Kostrzewska, c. Szymona i Apolonii Majewskiej, akt śl 4, 1862, p. Wielgie, m. Rumunki Wielickie (Marcin Dereszewski i Małgorzata).
…..Dereszewski Konstanty, (akt ur 25, 1864, Dobrzyń n. Wisłą, Glewo, Jan – gospodarz w Glewie, l. 38, Katarzyna l. 28. Św – Antoni Dereszewski, gospodarz w Glewie l. 30.) kawaler, 32 lata, żyje i pracuje jako młynarz w Tupadłach,  akt śl 10, 1896, Bądkowo Jeziorne, Bądkowo Kościelne, Wincentyna Dydtus, panna, 18 lat, c. Ferdynanda i Wandy Garn, ur Bądkowo Kościelne, zamieszkała Bądkowo Jeziorne.
……….Dereszewski Tadeusz, akt ur 60, 1897, Bądkowo Kościelne, Bądkowo Jeziorne, Rumunki. Konstanty – młynarz w Tupadłach.
……….Dereszewska Marianna, akt ur 84, 1900. Bądkowo Kościelne, Bądkowo Jeziorne, Konstanty – chłop z Bądkowa Jeziornego.
…..Dereszewska Marcjanna, akt ur 44, 1865, Orłowo. (ojciec wyrobnik z Orłowa, 40 l., matka 27 l.), akt zg 15, 1884, Sobowo, Kamienica. 18 lat, Jan nie żyjący. Marcjanna mieszkała w Kamienicy przy matce.

…..Dereszewski Franciszek, akt ur 42, 1868, parafia Wielgie, m. Wielgie (Jan, 40 lat, robotnik, Katarzyna, 30 l.). i Józefa Wnuczyńska, akt śl.
……….Dereszewska Ewa, Apolonia (Polcia), ur 1903, akt 18, Trutowo (Ch. Marian i Marianna Wnuczyński), Franciszek, 33 l., młynarz, Józefa 24 l.
……….Dereszewska Henryka, ur 1904, akt 34, Mazowsze k. Trutowa (Ch. Ludwika Wnuczyńska), Franciszek,robotnik (podpis), lat 34, młynarz, Józefa l. 25.
……….Dereszewska Janina , akt ur 116, 1907, Ruże i Szymon Cybulski.
……….Dereszewska Teodozja , ur 28.5.1909, Rodzone, zgon 2004, Plebanka Płońska, i Józef Stefański.(ur 1903, Chicago, zgon. Plebanka Płońska)
……………..Stefański Władysław .
……………..Stefański Kazimierz .
……………..Stefańska Jadwiga i Czesław Bińka.
………………………Bińka Jerzy .
………………………Bińka Krzysztof .
……………..Stefański Wojciech .
……………..Stefańska Ludwika .
……….Dereszewska Wiktor, ur ok 1914, zgon 1.06.1986 Rodzone, lat 72.
……….Dereszewska Józef, ur 18.3.1918, Rodzone zgon 9.2.1945.
……….Dereszewska Jan .
…..Dereszewski Władysław, akt ur 10, 1877, Sobowo, Kamienica. Jan – 54 lata, z Kamienicy, słuzący, Katarzyna 40 lat.
Antoni Dereszewski (ur. 1832, Glewo, akt zg 10, 1907, Wielgie, wdowiec) + Maryanna Uławska (ur. 1827, Orłowo, Wielgie, akt zg 6, 1892, Wielgie, Teodorowo). Ślub 24.11.1857, Wielgie. Córka Jakuba Uławskiego i Katarzyny Kowalskiej. (Uławscy, schłopiała chyba szlachta mieszkająca też w Płonnem k. Golubia Dobrzynia. Przenieśli się do Rypina, ale ktoś tam jeszcze zamieszkuje ?(2006). W 2007 widziałem na allegro ich nieruchomość z Płonnego (dawny młyn) – przeznaczoną do sprzedaży).
…..Dereszewska Katarzyna ur. 1859, Teodorowo, śl. 3.3.1878, Teodorowo) + Władysław Kwaśniewski (ur. 1856, w Mokowko (Mokowo) – rodzice Jan Kwaśniewski i Juliana Starzyńska). (Teodorowo, 12 km na północ od Glewa,, Mokowo – ok. 6 km na północ od Dobrzynia nad Wisłą).
……….Kwaśniewska Helena ur 1880
……….Kwaśniewska Maryanna ur 1884, zg 1957
……….Kwaśniewska Stanisława (Stella) (ur. 1895, Teodorowo, zg 4.1995, Flushing Queens, NY) i Leon Zieliński
……………..Zieliński Arthur
……………..Zieliński Leon
……….Kwaśniewska Władysława (Lottie) (ur. 1890, Teodorowo), zg 1981
……….Kwaśniewska Bronisława (ur. 1883, Teodorowo, zg 21.1.1959, Stamford, Connecticut) i Anthony Keller
……………..Keller Mary May
……………..Keller Joseph
……………..Keller John
……….Kwaśniewski Piotr (ur. 1887, Teodorowo, zg 1974)
……….Kwaśniewski Sophie ur 1900, zg 1997
……….Kwaśniewski Jean ur 1902, zg 1970
……….Kwaśniewski Anthony ur 1905, zg 1980
…..Dereszewska Józefa (akt ur 9, 1861, Wielgie). + akt śl 5, 1889, Rumunki Teodorowo, wdowa, przy rodzicach w Teodorowie i Władysław Tomaszewski, 35 l., wdowiec po Mariannie z Kalinowskich, kołodziej, syn Wojciecha i Rozalii Wiśniewskiej, ur Bachożewo?, parafii Dobrzyń, żyjący w Chalinie parafii Mokowo)
…..Dereszewski Andrzej, akt ur 32, 1864, Rumunki Wielickie, tam żyjący i akt śl 6, 1894, Mochowo, Sułkowo Błany i Aniela Żurawska, ur Łukoszyn, p. Bądkowo,  żyjąca w Sułkowo Błany, c. Leopolda i Pauliny Łukowskiej. Św. Antoni Dereszewski, 62 lata. i  Anieli akt zg. 15, 1897. Św. Antoni Dereszewski, 64 lata.
……….Dereszewski Piotr, akt ur 35, 1895, Wielgie, Teodorowo, (Andrzej, chłop). Św Antoni Dereszewski
…..Dereszewski Andrzej, akt ur 32, 1864, Rumunki Wielickie. (Antoni Dereszewski, gospodarz z Rumunek Wielickich, lat 32, świadek jego – brat, Jan Dereszewski (leśny), lat 39 z Orłowa i Marianna Uławska, lat 34) i Otylia Blachowska
………..Dereszewski, akt ur 44, 1899, zmarł, (Andrzej, chłop)
………..Dereszewski Józef. akt ur 13, 1901, Wielgie, Teodorowo, akt zg 8, 1901, 14 dni, Teodorowo.
………..Dereszewski Stanisław, Alojzy (akt ur 22, 1902, Teodorowo, Wielgie, Andrzej l. 39, rolnik w Teodorowei, w tow. Antoniego Dereszewskiego l. 68 z Teodorowa,  Otolia l. 24), akt zg 28, 1902, Teodorowo. 16 dni.
………. Dereszewska Bronisława, akt ur  32, 1905, Wielgie, Teodorowo, Św Antoni Dereszewski, i ?akt zg 1, 1911, Wielgie
………. Dereszewski Wacław, Czesław, akt ur 38, 1908, Wielgie, Teodorowo, (Andrzej, chłop).i ? akt zg 21, 1911, Wielgie.
………. Dereszewski Jan, akt ur 78, 1911, Teodorowo.
………. Dereszewska Kazimiera (akt ur 20, 1916, Teodorowo,  zm. 14.2.1994, Teodorowo) i Olkiewicz.

2 ciąg nazwisk
PAWEŁ DERESZEWSKI I PETRONELA
Andrzej Dereszewski (ur. 1791 rok) + Małgorzata Wojciechowska (ur. 1794) akt śl. 1, 15.1.1815, Dobrzyń n. Wisłą, Glewo.
Franciszek Dereszewski (ur. 31.8.1823, Glewo, Dobrzyń), (Glewo koło Dobrzynia nad Wisłą).
Andrzej Dereszewski (ur. 1829, Glewo, Dobrzyń) + Balbina Starzyńska, (ur. 14.31831, Skaszewo). Ślub 26.1.1849, Glewo, Dobrzyń – jej rodzice to Wojciech Starzyński i Apolonia Byleńska).
…..Dereszewski Stanisław Maksymilian akt ur 117, 1851, Dobrzyń n. Wisłą, Glewo, Andrzej – gospodarz.
…..Dereszewska Petronela (ur. 26.1.1861, Rumunki Jasień k. Tłuchowa, akt zg 26, 1864, Sobowo, Strupczewo Małe). (Glewo koło Dobrzynia nad Wisłą, Skaszewo 2 km na północ od Dobrzynia nad Wisłą, Rumunki Jasień 8 km na zachód od Tłuchowa – a to na północ od Dobrzynia).
…..Dereszewska Józefa + Józef Nowicki, Warszawa, akt śl 15, 1881, Św. Trójca. Józefa, 27 lat, ur. ok. 1854, Glewo, Dobrzyń, córka Andrzeja i Balbiny z Japczyńskich (powinno być Starzyńskich?) żyjąca w Warszawie na ulicy Czerni(ak?)chowskiej nr 2942. On, 32 lata, magazynier z Piotrkowa, syn Józefa i Klary z Marcinkowskich.
…..Dereszewska Elżbieta, akt ur 41, 1863, Sobowo, Strupczewo Małe. Andrzej, wyrobnik. I akt zg 12, 1866, Sobowo, Strupczewo Małe.
…..Dereszewska Marcjanna, akt ur 1, 1866, Sobowo, Strupczewo Małe. Andrzej, wyrobnik.

Antoni Dereszewski (ur. 1816) + Katarzyna Maleska, (ur. 1824, Glewo, zmarła przed 1844, 1851?). Śl. 30.10.1842 Glewo. Córka Jana Maleskiego, ur. 1797 i Marianny Koprowskiej, ur. 1798.
…..Dereszewski Stanisław (ur 1848, Glewo, p. Dobrzyń n. Wisłą), kawaler, służący, syn służących, matka nie zyje i akt śl 9, 1879, Glewo, Marianna Piekarska, robotnica dniówkowa, 39 lat, wdowa, po Pawle Piekarskim, ur w Czernikowie?,  córka zmarłych Kazimierza Zarendzkiego? i Antoniny z Dąbrowskich, z Glewa
…..Dereszewski Antoni akt ur 40, 1851, Dobrzyń n. Wisłą, Antoni wyrobnik z Glewa.
Antoni Dereszewski (ur. 1816): + Anastazja Pałucka (ur. 1831, Tulibowo, zm. 1870). Ślub 27.7.1851, Glewo. Rodzice Anastazja i Stanisław Pałucki.
…..Dereszewski Antoni (1854, akt ur 2, Dobrzyń n. Wisłą, Glewo, ojciec wyrobnik) kawaler + Anna Gołębiewska (ur. 1857, Chełmica).  Ślub – Glewo 24.10.1877. Rodzice – Nikodem Gołębiewski i Marianna Dworecka. Antoni – robotnik dn. Anastazja – nie żyje. Św – Jan Dereszewski (56).
………. Derszewska Konstancja, akt ur 71, 1878, Dobrzyń n. Wisłą, Glewo. Antoni – wyrobnik. Św – Stanisław Dereszewski (chrzestny), 21 l. Jan Dereszewski, 55 lat. Gospodarze.
……….Dereszewski Joseph Józef (ur. 1891/1892) i Julia (1895)
……………..Dereszewski William (5.7.1914, Detroit, MI – 14.1.2000, Warren, MI) + Veronica Kudrycki Weronika Kudrycka (5.5.1919, Detroit MI – 9.9.2002).
……………..Dereszewski Kazimierz (Charles) (9.3.1916, Detroit, MI –10.10.1992, Roseville, MI).
……………..Dereszewska Ann, Anna ur 1925.
……………..Dereszewski Edward, ur 1922
……….Dereszewski Alexander, ur. 1896/1897 i Maria, ur 1902
……………..Dereszewski Chester ur 1925
……………..Dereszewski Alice, Alicja ur 1927
……………..Dereszewski Aleksander ur 1930
……….Dereszewski Jan ur 1899/1901 i Helena ur 1905
……………..Dereszewski Jean Jan ur 1926
……….Dereszewski Adam ur 1888 i Karolina ur 1892
……………..Dereszewski Hatti ur 1913
……………..Dereszewski Adele Adela ur 1915

……Dereszewski Jakub 1856, akt ur 52, Dobrzyń n. Wisłą, Glewo, Antoni – wyrobnik.
……Dereszewski Marian akt ur 63, 1860 Dobrzyń n. Wisłą, Glewo, Antoni – wyrobnik.

Antoni Dereszewski + Ludwika Skierska (ur. 1849, Tulibowo, Grochowalsk). Ślub 24.8.1870, Glewo, Dobrzyń. Ludwika – córka Józefa Skierskiego i Józefy Krajewskiej. (Tulibowo – około 1,5 km na WN od Glewa, Chełmica – ok. 10 km na NW od Glewa).
…..Derszewska Stanisława, akt ur 92, 1878, Dobrzyń n. Wisłą, Glewo. Antoni Dereszewski, 62 l. robotnik. Św – Jan Dereszewski, 54 l.
…..Dereszewski Franciszek 1881, akt ur 69, Dobrzyń n. Wisłą, Glewo. Antoni – morgownik, 65 lat.
…..Dereszewski Józef (kawaler, 27 lat, ur i żyjący w Glewie, rodzice – morgownicy) i akt śl. 6, 1900, Dobrzyń n. Wisłą, Glewo, Franciszka Bonisławska (panna, 20 lat ur w Wielkie Lenie, przy rodzicach). Świadek – Stanisław Dereszewski l. 42.
……….Dereszewski Jan, b.c. 41, 1902, Sobowo, Główina. Akt zg 24, 1902, Sobowo, Główina.
……….Dereszewska Stanisława, b.c. 47, 1903, Sobowo, Główina.
……….Dereszewska Genowefa, d.c. 4, 1915, Sobowo, Sobowo.
Katarzyna Dereszewska (ur. 1826, Glewo, akt zg 37, 1901, Bądkowo Kościelne, Józefowo) + Wojciech Góralski, ślub 4.6.1848, Glewo, Dobrzyń, (rodzice – Wojciech Piotr Góralski i Barbara Wojciechowska. (Glewo koło Dobrzynia nad Wisłą).
…..Góralska Marianna, akt śl 10, 1875, Sobowo, i Szczepan Gołębiewski.
…..Góralski Stanisław, akt śl 11, 1879, Sobowo i Rozalia Prucheńska.
…..Góralski Marian, ur 1863, Glewo,  akt sl 2, 1883, Sobowo, i Maryanna Klimkowska.
…..Góralski Marcin, akt śl 11, 1905, Gozdowo, i Julianna Malanowska.
…..Góralski Antoni, akt ur 11, 1864, Sobowo, Główina.
…..Góralski Franciszek, akt ur 35, 1866, Sobowo, Główina.
…..Góralska Józefa, akt ur 2, 1869. Sobowo, Główina.
…..Góralska Franciszka, akt zg 18, 1870, Sobowo, Główina.

Marianna Dereszewska (ur ok 1805) i Marcin Falkiewicz (Julkiewicz?), 19 lat akt śl 14, 1824, Zaduszniki.

3 ciąg nazwisk

Antoni Dereszewski (ur. 1797) + Maryanna Szydłowska (ur. 1800 w Glewo, Dobrzyń). Ślub 11.11.1821, akt 21. (Glewo koło Dobrzynia nad Wisłą).
Maryan Dereszewski (ur. 1822, Glewo, Dobrzyń) + Petronela Bylińska (ur. 1820, Suminek, Tłuchowo, rodzice – Marcin Byliński i Helena Brzezińska. Ślub raczej w Rumunkach Kuzkach 22.11.1842. (Glewo koło Dobrzynia nad Wisłą, Suminek ok. 5 km na płn od Tłuchowa; Rumunki Kuzki koło Bachorzewa).
…..Marcelli Dereszewski (ur. 1844, Rumunki Kuzki, Dobrzyń, zg 1868/1869) + Walerya Lewicka (ur. w 1849 Gdańsk), ślub 26.2.1867, Dobrzyń (rodzice Walerii – Jan Lewicki i Maryanna Sikorowska). (Rumunki Kuzki raczej na pewno Kuzki koło Bachorzewa na płn zachód od Dobrzynia – Rumunki – częsta nazwa nadawana w ziemi dobrzyńskiej obszarom zasiedlanym i pozyskiwanym pod uprawę, z reguły o trudnej dostępności – np. chaszczowiska, o urozmaiconej morfologii, czasem zasiedlane przez Niemców – nazwa pochodzi od Raum machen – robić przestrzeń)
………. Dereszewska Leokadia (ur 1869, akt 56, Dobrzyń n Wisłą), dziewica mieszka przy rodzicach w Żyrardowie (rodzice nie żyją!!) i Walery Łopiński (ur na Mokotowie, Św. Aleksander), akt śl. 18, 1893Żyrardów.
……………….Karolina Łopińska, akt ur 836, 1894, Żyrardów.
……….?Dereszewska Leokadia i Antoni Łopiński (brat Walerego?)
……………….Marian Łopiński, akt ur 8, 1899, Mszczonów. Akt zg. 187, 1899, Mszczonów.

……….Dereszewska Józefa, akt ur 17, 1871, Rokicie (przy drodze Dobrzyń n. Wisłą – Płock).
……….Dereszewski Józef akt ur 23, 1877, Dobrzyń n. Wisłą, Marceli, z Dobrzynia kołodziej. Św – Magdalena Lewicka.
…..Marcelli Dereszewski (ur 1844), wdowiec, kołodziej,  + Józefa Krzysztoforska (Krzysztoporska?) (ur. 1851, Dobrzyń). Akt śl 3, 23.1.1878, Dobrzyń n. Wisłą. Z Andrzeja, chłopa (1825) i zmarłej Marianny Sulkowskiej (1816).
……….Dereszewski Klemens akt ur 102, 1879, Dobrzyń n. Wisłą, Marceli – kołodziej. Św – Jakub Dereszewski, rybak, 50. l.
……….Dereszewski Aleksander akt ur 41, 1881, Dobrzyń n. Wisłą, Marceli – kołodziej.

……Dereszewska Teofila (ur. w 1846, Dobrzyń) + Jakub Raczkowski (ur. 1841, Dobrzyń).Ślub 29.9.1868, Dobrzyń.Rodzice – Jan Raczkowski i Maryanna Małyńska (ur. 1806). (Dobrzyń nad Wisłą).
……Dereszewski Mateusz akt ur 61, 1848, Dobrzyń n. Wisłą, Marian, karczmarz z Bachorzewa. Św 67 letni Marcin Byleński z Kuzek.
……Dereszewski Teodor akt ur 94, 1850, akt zg 73, 1850, Dobrzyń n. Wisłą, 6 tygodni.
……Dereszewski Marcin akt ur 70, 1854 Dobrzyń n. Wisłą, Rumunki Kuzki, Marian – gospodarz.
……Dereszewski Stanisław akt ur 43, 1858 Dobrzyń n. Wisłą, Kuzki. Maryan– gospodarz.

……Dereszewska Franciszjka (ur. 1861, Dobrzyń), ślub 22.9.1886, Dobrzyń + Franciszek Sztubacki (ur. 1858, Dobrzyń, rodzice Maryanna Tarnicka i Jan Sztubacki). (Dobrzyń nad Wisłą).
Józef Dereszewski i Marianna Matuszewska
….. Dereszewski Jan (akt ur 19, 1846, Glewo, Marianna 23 l., Józef 24 l. gospodarz z Glewa) kawaler, sadownik, 30 lat, akt śl. 2, 1877 Bachorzewo, i Marianna Przybyszewska, lat 23, panna, z Grochowalska, c. Jakuba i Marianny. 1877 – Józef już zmarły.
……… Dereszewski Andrzej akt ur 103, 1877, Dobrzyń n. Wisłą, Bachorzewo, Jan – sadownik.
……… Dereszewski Józef akt ur 102, 1880, Dobrzyń n. Wisłą, Bachorzewo, Jan – robotnik. Marianna -28 lat.

……….Dereszewska Stanisława (panna, 18 l., ur i żyjąca przy rodzicach w Bachorzewie, córka ogrodników) i akt śl. 12, 1901, Dobrzyń n. Wisłą, Bachorzewo Wiktor Kęsicki (kawaler, ogrodnik, 27 l. ur Malianow? Mieszkający w Sobowie, syn Franciszka i zmarłej Teodory z .. liłowskich).
Józef Dereszewski (ur. 1827, Glewo, Dobrzyń) zamieszkały w Glewie, l.20, akt śl 4, ślub 2.2.1847, Skaszewo + Katarzyna Starzyńska (ur. 1828, Skaszewo) l. 19 c. Wojciecha i Łucji Byleńskiej ze Skaszewa. (Glewo koło Dobrzynia nad Wisłą, Skaszewo ok. 2 km na północ od Dobrzynia).
Józef Dereszewski + Julianna Zalewska, (zg 7. 1865) córka Antoniego Zalewskiego i Tekli, zmarła przed 1865. Ślub 18.2.1857, Glewo, Mokowo. Była wdową zamężną poprzednio ze zmarłym w 1857 roku Maciejem Jastrzębskim. Ślub w wieku 30 i x.
…..Dereszewski Jan ur. 16.6.1862, Płonczyn, Mokowo. Jan Dereszewski z Płonczyna jest prawdopodobnie tą samą osobą znaną z innego źródła jako emigrant do Bufallo (również Płonczyn, ale z datą urodzenia 1864) i akt śl. 13, 1884, Józefa Nowacka (18 lat), przy matce chłopce, Przedecz, Jan jest stolarzem z Włocławka. Rodzice Józefy – Walenty i Józefa Jastrzębska. Stąd Maria jest ich córką. Patrz niżej.
……….Dereszewski Jan, akt ur. 184, 1884, Przedecz, akt zg 105, 1886, Przedecz. (ojciec stolarz)
……….Dereszewska Antonina, akt ur 13, 1887, Przedecz, akt zg 117, 1887, Przedecz.
……….Dereszewska Antonina, akt ur 82, 1889, Przedecz
……….Dereszewska Anastazja, akt ur 83, 1889. Przedecz
……….Dereszewski Ludwik, akt ur 139, 1890, Przedecz, akt zg 109, 1891, Przedecz
……….Dereszewski Adam, Walenty, akt ur 162, 1892, Przedecz
……….Dereszewski Józef, akt ur 54, 1897, Przedecz
……….Dereszewska Stanisława, akt ur. 67, 1894, + Stawiński, Przedecz zg 15.2.1980 Przedecz
……….Dereszewska Helena, akt ur 77, 1899. Przedecz
……….Dereszewski Franciszek, akt ur 78, 1899, Przedecz
……….Dereszewska Maria  (ur 1903). Jedzie do brata do Bufallo, patrz niżej.

Józef Dereszewski (ur Glewo, syn Antoniego z Płonczyna i zmarłej Marianny z Malewskich!!) wdowiec po Juliannie Zalewskiej zm w Płonczynie 7 lipca. Tamże na gospodarstwie, l. 37 + Petronella Jabłońska (ur. 1842, Skaszewo), ślub 25.10.1865, Skaszewo. Petronela, ur Skaszewo, c. Juliana i Łucji z Wojciechowskich, u matki.
….. Dereszewski Adam akt ur 59, 1872, Dobrzyń n. Wisłą. Józef – wyrobnik z Dobrzynia, 50 l. Petronela Jabłońska – 25 l.
….. Derszewska Teodozja, akt ur 71, 1881, Dobrzyń n. Wisłą. Józef, rybak, 56 l, Św – Jakub Dereszewski, rybak? 52 l.
….. Derszewska Józefa, akt ur 54 1878, Dobrzyń n. Wisłą. Józef Dereszewski rybak, z Dobrzynia, 53 l.

….. Dereszewski Władysław (ur. 18.7.1882, Polska) i Ida Mikołajczak, ślub 20.5.1906, Schenectady. Więcej informacji poniżej. Mieli dwóch synów i córkę.
Jakub, Karol Dereszewski (ur ok. 1829, Glewo, przy ojcu zostający, lat 28) i akt śl. 4, 1857, Glewo, Dobrzyń, i Katarzyna Pawłoszewska (l. 19 ur Krojczyn, c. Jakuba i Franciszki już nieżyjącej, przy ojcu w Glewie zostająca). Ojcie Antoni już nie żyje.
……Dereszewski Józef ((akt ur 27, 13.3.1858, Dobrzyń n. Wisłą, ksiądz Schenectady, zm 1911 USA). Jakub – wyrobnik, l.29. Św – Andrzej Pawłoszewski l. 26, subiekt kupiecki z Lipna.).
……Derszewska Feliksa, akt ur 54 1880, Dobrzyń n. Wisłą. Jakub -, rybak, 50 lat, z Dobrzynia, Katarzyna – 40 l..
……Maria.
……Dereszewski Franciszek akt ur 106, 1862, Dobrzyń n. Wisłą. Jakub – wyrobnik z Dobrzynia, l. 34, Katarzyna Pawłoszewska, l. 24. Św – Andrzej Pawłoszewski, wyrobnik z Dobrzynia, l. 30.
……Dereszewski Władysław, akt ur 99, 1876, Dobrzyń n. Wisłą. Jakub – rybak z Dobrzynia, 48 l, Katarzyna Pawłoszewska, 38 l.
Stanisław Dereszewski (ur. 1838, Glewo, Dobrzyń + Maryanna Malanowska, ślub 5.2.1860 Glewo, Dobrzyń (ur. 1842, Stróżewo, Dobrzyń, zm. 1862), jej siostry Eleonora i Józefa, rodzice Franciszek Malanowski, Apolonia Trzcińska). Czyli ślub w wieku 22 i 18 lat. Maryanna prawdopodobnie zmarła w 1862 w wieku 20 lat. Glewo koło Dobrzynia nad Wisłą, Stróżewo – koło Bachorzewa na zachód 5 km. od Dobrzynia) (Nazwisko Malanowska ma coś wspólnego zapewne z Malanówkiem koło Tłuchowa).
…..Maryanna Dereszewska ur. 1862, Glewo, Dobrzyń, ślub Glewo, Dobrzyń 12.9.1882 + Józef Tyburski (ur. 1849, Główina, Sobowo), rodzice – Kazimierz Tyburski, Maryanna Koprowska). Glewo koło Dobrzynia nad Wisłą; Głowina, Sobowo – miejscowości ok. 5 km na wschód od Dobrzynia, Tyburski jest nazwiskiem jednego z właścicieli majątku Skaszewo koło Dobrzynia, wg spisu guberni płockiej z 1909 roku).
Stanisław Dereszewski + Agnieszka Poniatowska (ur. 1841, Lenie koło Dobrzynia, zmarła przed 1882), ślub 13.8.1962, Lenie koło Dobrzynia w wieku 24 i 21 lat. Rodzice Agnieszki: Wojciech Poniatowski i Maryanna Rogalska.
…..Dereszewski Antoni akt ur 65, 1864 Dobrzyń n. Wisłą, Glewo, Stanisław D, wyrobnik, l. 27.
…..Dereszewski Andrzej (akt ur 118,1869, Glewo, ojciec wyrobnik z Glewa l. 30,, zg Kuzki 1905) ur Glewo, Dobrzyń n. Wisłą, tam żyjący) i akt śl 5, 1895, Dobrzyń n. Wisłą, Julianna Lewandowska (dziewica, ur ok 1879, 16 lat ukończone, córka Józefa i Tekli Gole…, chłopów, w Tulibowie przy matce. (Julianna po śmierci męża śl za Tadeusza Kozłowskiego z Orłowa, s. Józefa i Franciszki Kwiatkowskiej, morgowników z Płonczynka, św- Jan Dereszewski l. 60, ogrodnik z Płonczynka.
…..Dereszewski Andrzej (?akt ur 118,1869) ur Glewo, Dobrzyń n. Wisłą, tam żyjący) i akt śl 5, 1895, Dobrzyń n. Wisłą,  Julianna Lewandowska (dziewica, ur ok 1879, 16 lat ukończone, córka Józefa i Tekli Gole…, chłopów, w Tulibowie przy matce.
…..Dereszewski Jan, akt ur 12, 1876, Dobrzyń n. Wisłą. Glewo. Stanisław – robotnik, 38 l., Św – Jan Dereszewski (chrzestny) 53,l. gospodarz.
…..Dereszewski Antoni akt ur 55, 1877, Dobrzyń n. Wisłą, Glewo, Stanisław – robotnik. Św – Antoni Dereszewski – służący, l. 23.
…..Derszewska Józefa, akt ur 79 1879, Dobrzyń n. Wisłą, Glewo. Stanisław morgownik, 42 l. z Glewa.
Stanisław Dereszewski (morgownik, wdowiec, l. 44, po umarłej w tym roku Agnieszce Poniatowskiej, ur w Glewie, rodzice zmarli) + akt śl 5, 14.12.1882, Dobrzyń n. Wisłą, Główczyn, Magdalena Kowalska (ur. 1861, Główczyn koło Dobrzynia, panna 21 l., ur w Główczynie, córka Andrzeja i Elzbiety Pawłowskiej, morgowników).
….. Dereszewska Katarzyna (panna, 19 l., ur i żyjaca przy ojcu w Glewie, córka zmarłej Magdaleny i Stanisława, morgowników) i akt śl. 20, 1904, Dobrzyń n. Wisłą, Glewo, Władysław Komorowski i,. Władysław – kawaler, wyrobnik, 25 l. ur w Płomianach, przy rodzicach w Wierznicy, syn Antoniego i Marianny Kończyńskich?, wyrobników.
Stanisław Dereszewski + Józefa Rybczyńska (ślub 11.6.1888, ślub w wieku 50 lat i ?) – wdowa, uprzednio zamężna z Paweł Widera. Jej rodzice: Józef Rybczyński i Kunegunda Bogusławska. (Lenie – ok. 3 km na NE od Dobrzynia, Główczyn – ok. 6 km na NW od Dobrzynia).

4 ciąg nazwisk

Pochodzą one z niemieckiego serwera genealogicznego i ksiąg metrykalnych kościoła katolickiego w Gruta (Grutta – nazwa niemiecka) na wschód od Grudziądza i na północ od Wąbrzeźna, gdzie być może Dereszewscy wyemigrowali z Ziemi Dobrzyńskiej.

Tomasz Dereszewski i Franciszka Kaniecka mają 5 dzieci:
Adam, Ignacy ur. 24.12.1848 (chrzest 1.1.1849)+ (zapewne) Katarzyna Jeleniewska.
…..Joannes, syn, ur. 18.10.1872 (chrzest 20 – go).
…..Mariana (Marianna), córka, ur. 28.9.1873 (chrzest 29 – go).
Joannes, ur. 18.5.1850 (chrzest 20.5.1850).
Marianna, ur. 19.12.1852 (chrzest 26.12.1852).
Anna, ur. 31.8.1855 (chrzest 9.9 1855).
Katarzyna, ur. 21.8.1860 i w tym dniu ochrzczona.
Franciszek, ur. 30.4.1859 (chrzest 8.5.1859).
Być może z powodu błędu zapisu nazwiska rodziców zamiast Franciszka Kaniecka zapisano lub odczytano Franciszka Vaniewska, stąd szóstym dzieckiem Tomasza i Franciszki jest Franciszek, ur. 30.4.1859 (chrzest 8.5.1859).

Michał Dereszewski i Marianna Konkoleska (pewnie Kąkolewska) mają dzieci:
Franciszek, ur. 16.9.1856 (chrzest 21 – go).
Roman, ur. X.8.1858 i ochrzczony 15 sierpnia.
Kazimierz, ur. 5.3.1861 (chrzest tego samego dnia).
Johannes, ur. 13.12. 1862 (chrzest 21 – go).

Z ciągiem tym związany jest Janusz, Andrzej Dereszewski, pochodzący z Pucka mieszkaniec Jastrzębiej Góry. Jego dziadek Franciszek Dereszewski urodził się w Przesławicach koło Grudziądza i również z tych okolic pochodzi jego pradziadek/prababcia – Dominik Dereszewski (urodzony w miejscowości Górall, koło Jabłonowa Pomorskiego) i Katarzyna Dereszewska z domu Mędrzycka. Dominik urodzony prawdopodobnie w roku 1865 bdb zmarł 26.10.1938 r. w Przesławicach, prababcia Katarzyna ur. 25.03.1867 r. w BRATION, oboje pochowani na przykościelnym cmentarzu w Szczepankach k. Grudziądza. Bratem Dominika był Franciszek (ur. również w Górall, 1866-1938). Są oni niewątpliwie spokrewnieni z grupą piątą. Z przekazu ustnego wiadomo jest, że Dominik Dereszewski, gdy wyjeżdżał poza dom z Przesławic do Torunia zawsze po drodze zaglądał z wizytą do swojego brata zamieszkałego w Grucie.

Ojcem pradziadka Dominika był Johan Dereszewski, a matką Katharina Maliszewski lub Waliszewski. Brali oni ślub w Grucie 28.10.1853 roku. Z Gruty prawdopodobnie pochodziła Katarzyna.

W archiwum Archidiecezjalnym w Toruniu znajdują się księgi narodzin z Gruty obejmujące 1748-1878 rok oraz księgi ślubów z roku 1711-1893. W samej Grucie znajdują się księgi narodzin od 1879 roku oraz ślubów od 1893 roku. Janusz Andrzej Dereszewski urodził się w Pucku, gdzie mieszkał jego dziadek Franciszek Dereszewski ur. 30.10.1895 r. w Przesławicach.

W wieku 20 lat Franciszek powołany został do wojska niemieckiego. Po przeszkoleniu w II Zapasowym Baonie 5 Pułku Grenadierów w Kwidzynie w 1915 roku został wysłany na front rosyjski. Z życiorysu pisanego przez Franciszka przechowywanego przez Centralne Arch. Wojskowe wynika, że od dnia 26 sierpnia 1915 roku będąc powołany do wojska niemieckiego brał udział w wojnie światowej na froncie rosyjskim, rumuńskim, serbskim i walczył w Macedonii. Po skończonej wojnie jeszcze przed zwolnieniem z wojska brał czynny udział w tajnej organizacji Wojsk Pomorza i pracy konspiracyjnej. Dnia 11.12.1918 roku powrócił z wojny do rodzinnych Przesławic.

Na początku października 1919 roku wiedząc, że zbrojne wystąpienie przeciwko zaborcy na Pomorzu nie powiedzie się, razem ze swoim młodszym bratem Janem, nie informując najbliższych postanowił przyłaczyć się do powstańców w Poznaniu. Nocą przekraczył linię demarkacyjną pomiędzy Brodnicą i Osiekiem. Dalej pieszo doszli do Rypina, gdzie pozostali kilka dni, aż się zebrała większa ilość ochotników. Następnie “transportowani” również pieszo przez kaprala Wojsk Polskich docierają do Włocławka nad Wisłą, a następnie pociągiem do Poznania. Przydzielony dnia 2.11.1919 roku do 4 Komp. Grudziądzkiego Pułku Strzelców, a następnie do 1 Baterii Pomorskiego Pułku Artylerii Polowej, której dowódcą był podporucznik Jan Bigocki. Dnia 3 stycznia 1921 roku, po powrocie z wojska wstępuje do Kolei Państwowej, gdzie pracował jako kierownik parowozu na trasie Puck-Hel. Przed wybuchem II WŚ wybudował w 1936 roku dom w Pucku, gdzie do chwili obecnej zamieszkuje rodzina Dereszewskich. Wybuch wojny zastał go na Helu gdzie przebywał do chwili kapitulacji. Jeszcze w 1940 roku pracował jako maszynista. Zmarł w wieku 45 lat w sierpniu 1940 roku w Gdańsku. Przyczyną choroby były prawdopodobnie wcześniejsze obrażenia ciała których doznał w wyniku pobicia przez Niemców, gdy wieczorem po pracy wracał do domu. Znalazła go wtedy leżącego niedaleko swojego domu żona Helena.

Według Rozalii Dereszewskiej (85 lat) zamieszkałej w Grudziądzu, wdowy, żony Józefata Dereszewskiego (urodzonego w Grucie) posiadłość w Grucie została sprzedana i nikt już tam nie mieszka. Józefat Dereszewski był synem Franciszka Dereszewskiego (brata Dominika Dereszewskiego) i Anny Łazarskiej. To do Franciszka właśnie jeździł Dominik Dereszewski.

jan dereszwski grudziądz 1918

Jan Dereszewski, Grudziądz 1918.

Synem Dominika i Katarzyny Dereszewskiej był Jan Dereszewski. Urodził się w roku 1897 w Przesławicach pow. Grudziądz i tam kończy 7 kl. szkoły powszechnej. W grudniu 1926 roku wcielony do armii niemieckiej, gdzie służył na froncie zachodnim we Francji. Po powrocie z frontu w 1918 r. przydzielony do komp. zapas. karabinów maszynowych w Grudziądzu (zdjęcie Jana Dereszewskiego trzymającego taśmę z nabojami). Będąc jeszcze w wojsku niemieckim wydaje kilka sztuk karabinów maszynowych i ręcznych Polakom w tworzącej się armii polskiej i wstępuje do Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1919 roku przedziera się do Poznania. Na linii demarkacyjnej zatrzymany i osadzony w koszarach w Brodnicy. Po 2 dniach ucieka, ochotniczo wcielony dnia 1 września 1919 roku do 64 pułku piechoty, a później artylerii. Bierze udział w zajęciu Pomorza. Walczy na froncie bolszewickim od maja 1920 roku do zawieszenia broni, w roku 1921 zostaje mianowany podoficeren zawodowym.Stacjonuje w Toruniu. W roku 1924 przechodzi kurs pilotażu w Bydgoszczy oraz kurs meteorologiczny a także kurs szoferów. W stopniu ogniomistrza pełni służbę jako podof. techniczny w Komendzie Obozu Ćwicz. Artyl. w Toruniu. Podczas II wojny walczy w Armi Andersa razem z żoną, córką i synem. Po wojnie pozostaje w Anglii, gdzie w wieku 80 lat umiera.

Franciszek i Antoni
Franciszek Dereszewski ze swym bratem Antonim, Grudziądz 3 sierpnia 1915 tuż przed pójściem na front.

DominikDereszewski i Katarzyna
Dominik Dereszewski i Katarzyna Dereszewska, wnuki – Feliks i Józef Urbankowscy, u góry od lewej – Antoni Dereszewski, Marianna Dereszewska, Klara Urbankowska z d. Dereszewska, Damazy Urbankowscy. Przesławice ok. 1935 roku.

Franciszek Dereszewski 1924
Franciszek Dereszewski stojący nad kolejarzem opartym o tablicę, Puck 8.07.1924. 

Mianowanie świadectwo
Świadectwo mianowania Franciszka Dereszewskiego na stanowisko pomocnika maszynisty 26 stycznia 1924 roku.

roots
Drzewo rodowe Dereszewskich z Przesławic.

Front w Serbii
24.04.1918 Franciszek Dereszewski na froncie serbskim.

W rejonie Kaszub i Pomorza (być może powiązane z Grutą) notowane są osoby o nazwisku Dereszewski. I tak np. w parafi Rajkowy (niedaleko Pelplina) w roku 1833 związek małżeński zawarli Jakub Dereszewski z Barbarą Zielińską, natomiast w miejscowości Lalkowy (koło m. Nowe) odnotowano w parafi zgon Joannes Dereszewski w wieku 4 lat, w roku 1823. Podobnie Dereszewscy obecnie mieszkają w Komórsku koło Warlubia.

Dereszewscy mieszkają również w Komórsku koło Warlubia, niedaleko Gruty. Ich dziadowie – Jan i Matylda – mieli gospodarkę w niedalekim Okoninie, skąd pochodzili. Jan Dereszewski najprawdopodobniej wiekowo by odpowiadał 5 ciągowi Joannes ur 18 pażdziernika 1872.

Inne krótkie ciągi

6. Jan Dereszewski i Maria Dereszewska. Jan prawdopodobnie urodzony w Płonczynie 1864 roku i na emigracji w Bufallo, gdyż córka jedzie do ojca Jana do Bufallo. Córka – Maria Dereszewska – ur. około 1903. Patrz poniżej.

7. Według Delphine (Tatko) Burgio (z USA, 2006, e-mail) Stanisław Dereszewski (włosy kasztanowate, brunatne według Delphine) urodził się 8 maja 1886 roku w Rumunkach koło Solca, zmarł 29 czerwca 1965 w Bufallo. Miał jedynie brata (urodzonego w 1885 roku i zmarłego po kilku tygodniach – też Stanisława). Dotarł do USA przed 28 sierpnia 1906 roku, gdyż w akcie ur Leokadii figuruje jako przebywający w Ameryce. Mieszkał w stanie Maine. Pracował w fabryce. Jego żona – Marianna Dereszewska przybyła do USA 12 listopada 1906, z nowo narodzoną córką Leokadią (nazywaną też Lillian) – urodzoną w 28 sierpnia 1905 roku, zmarła w Fountain Valley 19 listopada 1995 roku, CA, USA. Nazwisko panieńskie Cholewińska (urodzona 8 kwietnia 1885, akt 51, Bądkowo Kościelne, Łukoszyn zmarła 23 stycznia 1947 w Bufallo NY) – była najmłodszym dzieckiem, miała 8 braci i sióstr urodzonych w tym samym miejscu – Łukoszyn, ale tylko jedno z rodziców było to samo. Ślub Marianny ze Stanisławem odbył się w miejscowości Bądkowo Kościelne akt śl 16, 1904 (Stanisław ur w Rumunkach, mieszkający w Łukoszynie). Jej rodzice – Ignacy Cholewiński i Julianna Liszewska. Leokadya miała 10 rodzeństwa, z dwóch małżeństw Stanisława. Drugą żoną Stanisława Dereszewskiego była Louise (ta z USSDI, z domu Papaj – ur. 31 lipca 1889 w Polsce, zmarła 28 sierpnia 1974 w Bufallo), z którą ożenił się w trzy lata po śmierci pierwszej żony. Inne informacje z manifestów statkowych poniżej. Ojcem Stanisława Dereszewskiego był Adam Dereszewski i Anna Szulczewska (według Delphine (Tatko) Burgio). (Łukoszyn – ok. 18 km na wschód od Dobrzynia, Rumunki koło Solca i Gostynina, Bądkowo – 3 wsie na zachód od Łukoszyna).

…………………………………………………………………………………………………….
Inne notowania z bliższej lub dalszej okolicy:

Dereszewski Stanisław i Marianna Dziewulska
Dereszewski Antoni i akt śl 63, 1900, Gostynin i Zofia Mrozowicz (c. Józefa i Heleny Sowińskiej). On 21 lat, kawaler, syn kowali w Kiernozi żyjacych, urodzony w Trębkach.
Dereszewska Stanisława, akt ur 54, 1881, Trębki.  akt zg 52, 1882, Trębki.

Dereszewski Szymon i Józefa
Dereszewski Jan, akt zg 66, 1864, Sarbiewo, Ćwiklino

Dereszewska Marianna, ur ok 1854 (domo Wojciechowska), akt zg 39, 1873, Sobowo, Główina, 19 lat,. ur Grochowalsk, wdowa.

Piotr Dereszewski i Małgorzata Rzeszotarska, akt śl 18, 1914, Tłuchowo
Dereszewska Kazimiera, akt śl 12, 1933, Dąbkowa Parowa i Jeleniec, p. Szczutowo i Edward Gejza (s. Edwarda i Michaliny Łukomskiej).

Dereszewska Gertruda, akt ur 26, 1888, Duninów
Dereszewski Stanisław, akt ur 68, 1888, Duninów
Dereszewski Józef, akt ur 55, 1891, Duninów
Dereszewski Aleksander, akt ur 114, 1896, Duninów
Dereszewski Jan, akt ur 78, 1899, Duninów

Julianna Dereszewska i NN
Michalina Dereszewska, akt ur 44, 1893, Sobowo, Kamienica. Juliana chyba ma 20 lat.

Dereszewski Szczepan, akt ur 37, 1887, Płock.
Dereszewska Agnieszka, 1881, akt zg 76, Dobrzyń n. Wisłą.
Dereszewska Bronisława, 1884, akt zg 125, Dobrzyń n. Wisłą.
Dereszewska Józefa, 1882, akt zg 33, Dobrzyń n. Wisłą.
Dereszewska Stanisława, 1884, akt zg 47, Dobrzyń n. Wisłą.
Dereszewska Teodozja, 1875, akt zg 6, Dobrzyń n. Wisłą.
Dereszewska Teodozja, 1881, akt zg 40, Dobrzyń n. Wisłą.
Dereszewska Waleria, 1877, akt zg 17, Dobrzyń n. Wisłą.
Dereszewski Andrzej, 1884, akt zg 10, Dobrzyń n. Wisłą.
Dereszewski Bronisław, 1974, akt zg 3, Bzowo, lat 70, pozostawił żonę Leokadię.
Dereszewski Feliks, 1994, akt zg 53, Nowe, lat 85.
Dereszewski Jacek, 1975, akt zg 24, Nowe l. 0.
Dereszewski Jan, 1876, akt zg 11, Dobrzyń n. Wisłą.
Dereszewski Józef, 1878, akt zg 15, Dobrzyń n. Wisłą.
Dereszewski Klemens, 1880, akt zg 23, Dobrzyń n. Wisłą.
Dereszewski Konstanty, 1875, akt zg 21, Dobrzyń n. Wisłą.
Dereszewski Roman, 1881, akt zg 76, Świecie, l. 35.
Dereszewski Stanisław, 1875, akt zg 26, Dobrzyń n. Wisłą.
Dereszewski Wacław, 1878, akt zg 8 Dobrzyń n. Wisłą.
Dereszewski Władysław, 1878, akt zg 37, Dobrzyń n. Wisłą.
Dereszewski Wojciech, 1979, akt zg 1, Bzowo, 3 dni.

Mikołaj Dereszewski i Ewa 
….. Józef Dereszewski 1803 -1803, Dobrzyń nad Wisłą

Jan Kuziemski i Józefa Dereszewska. Syn:
…..Kuziemski Antoni, akt ur 777, 1900, Żyrardów.

Piotr i Małgorzata
…..Dereszewski Zygmunt, ur. 12.7.1916, Rumunki Jasieńskiek k. Dobrzenia – 25.11.1990. Wzięty do niewoli 1.10.1939. Robotnik przymusowy w rolnictwie (UNSEN) od 10.1939 do 5.1945.

Józef Dereszewski i Katarzyna Sztark (Sztarek, Torek?)
…..Dereszewska Agnieszka, Dorota,1822, akt ur 22, Kozienice
…..Dereszewska Cecylia, Marianna, 1826, akt ur 185, Kozienice
…..Dereszewski Franciszek, Ignacy, 1824, akt ur 35, Kozienice
…..Dereszewski Józef, 1825, akt ur 79, Kozienice

Jan Dereszewski i Antonina
Henryk Dereszewski, ur. 21.12.1928 – Robotnik przymusowy w rolnictwie w Przedecz od 1940 do 1944 u Badke Otto.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Najstarszym notowaniem nazwiska Dereszewski z okolic nie odległych od Glewa jest zgon Jana Dereszewskiego (akt zg 25, 1765) z Radziejowa, ok 30 km na zachód od Włocławka. Prawdopodobnie Dereszewscy mieszkają na tym terenie także po tej dacie (Jadwiga Deresz, akt ur 54, 1808, Witowo k. Radziejowa, ok 27 od Włocławka.
Paweł i Petronela są najstarszymi znanymi członkami rodu glewskich Dereszewskich (obok Mikołaja i Ewy o czym poniżej). Niewątpliwie są rodzicami Andrzeja i Marianny. Z rozkładu dat metrykanych wynika, że być może są też rodzicami Antoniego i Marcina Teodora. Także starą metrykalną datą zgonu jest Stanisław Dereszewski (akt zg 1153, 1795, Dobrzyń n. Wisłą). Stanisław mógł jednak być zarówno bratem Pawła – nie znamy jego wieku w chwili zgonu – jak i bratem wyżej wymienionych. Równie leciwą datę metrykalną ma Józef Dereszewski (akt ur 3307, 1803, akt zg 1531, 1803, Dobrzeń n Wisłą) syn Mikołaja i Ewy. Jego wywód genealogiczny może być podobny do wyżej opisanego Stanisława i innych braci i sióstr. Jego ojciec Mikołaj byłby raczej na pewno bratem Pawła.
Powinowactwo trzech pierwszych ciągów jest niewątpliwe i związane z Glewem, w którym dziś już Dereszewskich nie ma. Mieszkają jeszcze w pobliskich Bachorzewie (2006 rok – Andrzej Dereszewski i stąd wywodzący się jego brat oraz Halina Dereszewska) i w pobliskim Dyblinie (Ci prawdopodobnie przenieśli się do Włocławka).
Potomstwo Marcina Teodora i Małgorzaty Lędzińskiej rodzi się w Glewie (Marianna, 1813, Franciszka 1818, Józef 1823, Jan 1828, Antoni 1832). Jan i Antoni opuszczają Glewo. Zapewne niedługo po ślubie z Katarzyną Kostrzewską (1862) Jan przenosi się do parafii Wielgie (parafia jego żony – wieś Rumunki Wielickie), gdyż jego drugi syn – Franciszek – rodzi się już w tej miejscowości w 1864 roku (pierwszy Konstanty rodzi się jeszcze w Glewie w 1864 roku). W jednym z aktów brata świadkujący Jan jest określany jako leśnik (,,leśny’’) z Orłowa w parafii Wielgie. Orłowo jest niewielką wioską otoczoną lasami na wschód od Wielgiego. Również w Orłowie rodzi się Janowi córka Marcjanna – żyła 18 lat (1865) – ojciec w akcie określany jest jako wyrobnik. Kolejny syn Jana – Władysław – urodził się już w Kamienicy (1877), parafia Sobowo. Kamienica jest wioską przy drodze na Płock, kilka km za Dobrzeniem n. Wisłą. Oznacza to, że część rodziny ojca Franciszka (czyli Jana) się tam przeniosła. Tam zresztą Jan zmarł w 1881 a Marcjanna w 1884. Być może część, gdyż brat Franciszka – Konstanty wymieniany jest jako młynarz w Tupadłach k. Wielgiego w akcie swojego ślubu w 1896. Mógł oczywiście też wrócić z Kamienicy w okolice Wielgiego przed tą datą. Franciszek wyprowadza się z Kamienicy i pierwsze dzieci po ślubie z Józefą Wnuczyńska, pochodzącą z okolic Lipna (Trutowo) – Apolonia i Henryka rodzą mu się w Trutowie i Mazowszu k. Trutowa (1903 i 1904). Janina rodzi się już w Ruże k. Radomina (1907). Teodozja rodzi się na Rodzonem k. Golubia Dobrzynia (1909) podobnie jak Wiktor (1914), Józef (1918) i Jan (X).
Córki Marcina i Małgorzaty biorą ślub w Glewie (1836 – Marianna z Janem Zakrzewskim) i  w pobliskim Bachorzewie (1850 – Franciszka z Marcinem Kudlińskim)  a syn Józef w Glewie z Marianną Skierską w 1843 roku.
Ciekawe są losy drugiego brata Jana – Antoniego. On również wyemigrował z Glewa w okolice Wielgiego (Teodorowo), gdzie zresztą Dereszewscy mieszkają do dziś. Pojawił się tam wcześniej niż Jan – bierze ślub tam w 1857 roku. Córka Antoniego – Kazimiera (ur 1859) związana jest z Teodorowem, parafia Wielgie gdzie po ślubie z Władysławem Kwaśniewskim rodzą im się dzieci. Po pewnym czasie –  wzorem licznych krewnych z Glewa, z innej gałęzi Dereszewskich dzieci migrują do Ameryki, gdzie licznie się rozmnażają następne pokolenia.
Syn Antoniego Andrzej po ślubie z Anielą Żurawską i Marianną Uławską ma liczne potomstwo w Teodorowie k. Wielgiego.
Córka Antoniego Józefa mieszkająca w Rumunkach Teodorowie w parafii Wielgie bierze w 1889 śub z wdowcem Władysławem Tomaszewskim.
Zstępni  Andrzeja i Małgorzaty Wojciechowskiej oraz jego siostry Marianny Dereszewskiej
Marianna Dereszewska ur w 1805 roku wychodzi za mąż w Zadusznikach w 1824 za Mariana Falkiewicza.
O synu Andrzeja –  Franciszku urodzonym w 1823 roku w Glewie niewiele wiadomo.
Drugi syn Andrzeja – Andrzej urodzony w Glewie w 1829 roku bierze ślub z Balbiną Starzyńską ze Skaszewa pod Dobrzyniem w 1849 roku. Ich córki rodzą się kolejno w Glewie (Józefa, ok 1854), Rumunkach Jasień k. Tłuchowa (Petronela, 1861) i w Strupczewie Małym k. Sobowa (na NE od Dobrzenia) – Elżbieta (1863) i Marcjanna (1866). Józefa wychodzi za mąż w Warszawie za Józefa Nowickiego.
Trzeci syn Andrzeja i Małgorzaty – Antoni – jest trójkrotnie żonaty – po raz pierwszy z Katarzyną Malewską (ślub w 1842), z którą rodzi im się syn Stanisław (1848 rok). Drugą jego  żoną jest Anastazja Pałucka z Tulibowa (ślub 1851) z którą ma syna Antoniego (ur 1855), którego zstępni licznie rozradzają się w USA. Po raz trzeci Antoni żeni się z Ludwiką Skierską z Tulibowa (ślub1870).
Drugą córką Andrzeja i Małgorzaty jest Katarzyna (ur w 1826 w Glewie), która wyszła za mąż za Wojciecha Góralskiego. Ma z nim liczne dzieci w Glewie i w parafii Sobowo w Główinie.
Trzecia linia genealogiczna – zstępni po Antonim i Mariannie Szydłowskiej
Syn Antoniego i Marianny – Maryan Dereszewski (ur 1822 w Glewie) ożenił się w Rumunkach Kózkach k. Bachorzewa z Petronelą Bylińska ur w Sumiku k. Tłuchowa. Mają syna Marcelego (ur  w 1844 w Rumunkach) oraz dwie córki. Syn Marceli jest dwukrotnie żonaty – z Walerią Lewicką, ur w Gdańsku (ślub 1867) z którą mają córki Leokadię (w Dobrzeniu n. Wisłą) i Józefę (w Rokiciu k. Dobrzenia, przy drodze na Płock). Z Leokadią (i pewnie Józefą) przenoszą się do Żyrardowa, gdzie ta bierze ślub z Walerym Łopińskim. Drugą żoną Marcelego jest Józefa Krzysztoforska, z którą bierze ślub w Dobrzeniu n. Wisłą w 1878 roku.
Córki Maryana i Petroneli związane są z Dobrzeniem – Teofila (ur 1846 w Dobrzeniu) bierze tamże ślub z Jakubem Raczkowskim w 1868 roku a Franciszka (ur w 1861 w Dobrzeniu) z Franciszkiem Sztubackim w 1886 roku.
Drugim synem Antoniego i Marianny Szydłowskiej jest czterokrotnie żonaty, urodzony w Glewie w 1827 roku Józef. Z pierwszą żoną Marianną Matuszewską, po ślubie ma syna Jana (ur ok 1847). Jan w akcie ślubu w 1877 w Bachorzewie k. Glewa określany jest jako sadownik. Drugą żoną Józefa jest Katarzyna Starzyńska (ślub w 1847 w Skaszewie k. Dobrzenia. Trzecią żoną Józefa jest wdowa Julianna Zalewska – ślub w 1857 roku – Glewo, Mokowo. Ma z nią syna Jana ur w 1862 roku w Płonczynie między Wielgiem i Dobrzyniem. Czwartą żoną Józefa jest Petronela Jabłońska ze Skaszewa z którą bierze ślub w 1865 roku. Ich dzieci migrowały do USA.
Trzecim synem Antoniego i Marianny Szydłowskiej jest Jakub, Karol Dereszewski (ur ok 1829 roku) ożeniony z Katarzyną Pawłoszewską z Krojczyna (ślub w 1857 roku). Wraz z synem i trzema córkami migruje do USA.
Czwartym synem Antoniego i Marianny Szydłowskiej jest Stanisław ur w Glewie w 1838 roku. Z pierwszą żoną Marianną Malanowską (ślub w 1860 roku) ma córkę Maryannę urodzoną w Glewie w 1862 roku. Drugą żona Stanisława jest Agnieszka Poniatowska ur w Leniach k. Dobrzynia w 1841 r. Mają syna Andrzeja ur w 1869 roku w Glewie. Trzecią żoną Stanisława jest Magdalena Kowalska (ur w 1861 r w Główczynie k. Dobrzynia) – ślub w 1882 roku. Czwartą żona Stanisława jest wdowa Józefa Rybczyńska – ślub w 1888 roku.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wydaje się, że centrum powstania nazwiska jest Glewo koło Włocławka.

Wyrzucanie przez bazy danych genealogicznych transkrypcji Gl~ewo zamiast Glewo oznacza raczej na pewno, że miejscowość ta nazywana była kiedyś przez ludność Głewo – angielski nie ma litery ł stąd pojawiająca się automatyczna konstrukcja l~. Taka nazwa pewnie była zgłaszana urzędnikowi emigracyjnemu lub tak przez niego rozumiana. Tym bardziej, że w okolicy są podobne nazwy – np. Główina koło Dobrzynia, czy niedaleki Główczyn. To, że jest to z pewnością Glewo dowodzi tego też podana nazwa Glewo jako miejsce pochodzenia Teofila Dereszewskiego na manifeście statkowym Ellis Island.

Tulibowo Dscn3264 spichrz koło dworu

Spichrz nad Wisłą w Tulibowie k. Glewa (obok dworu).

Dscn3268 tam że za spichrzem Tulibowo

Tulibowo k. Glewa – widok na Wisłę.

Dscn3274 Glewo

Glewo

Dscn3275 Glewo

Glewo

Dscn3278 parowa za Świnką

Parów za Świnką k. Glewa

 Dscn3284 kościół w Dobrzyniu nad Wisłą

 Kościół w Dobrzeniu n. Wisłą, gdzie byli chrzczeni Dereszewscy.

Dscn3293 Dobrzyń n. Wisłą

Dobrzeń n. Wisłą

Według Słownika Geograficznego (Chlebowski, Walewski 1888) w Glewie w 1827 roku było 16 dymów, czyli kominów i 133 mk (mieszkańców). Obecnie (to jest ok. 1888 roku) jest 24 dymów i 223 mieszkańców. Gruntów włościańskich 124 morgi, w tej liczbie 119 mórg ziemi ornej i 40 osad. (osadniczej ?). Folwark Glewo – mórg 285, grunta orne i ogrody mórg 471 (?), pastwiska mórg 84, budynki drewniane 10.

Według Rymuta (Nazwy miejscowe Polski : historia – pochodzenie – zmiany, 1996) wieś Glewo w dokumentach pojawia się jako Gleuo – wymieniana w 1244 roku w dokumentach; jako Chleue, Glebouo w 1291 roku w dokumentach; Gleuo 1371 roku; Glewo w 1564 roku; Glewo w 1784 roku; Glewo w 1881 roku. Gwarowo glevo, gleva, gleski. W średniowieczu leży nad Wisłą na skraju najwyższego tarasu, dziś nad zalewem.

Etymologia – nazwa Glewo podobnie jak nazwa Glew, czy Glewiec (dawniej Glewo) – te dwie ostatnie nazwy miejscowości w krakowskim, Głów – wszystkie nazwy pochodzą od prasłowiańskiego glěvь i oznacza lepką kleistą substancję.

W 1358 Glewo, będące do tej daty w posiadaniu opactwa byszewskiego (Byszew koło ? – Matka Boska byszewska, Pomorze?, koło Kutna?) nabył Hektor z Łącka, a potem odziedziczyli jego synowie (In: Kunikowski S, 2002, Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. Ziemia Dobrzyńska t. II, cz.1, Bogota, Budnik, Zaduszniki – zespół dworski, str. 238). W 1909 roku majatek Glewo posiadał Tomasz Wąsowicz.

Dane o Dereszewskich z amerykańskeigo serwera genealogicznego.

Są to dane z jednego z serwerów – ancestry.com.

Nazwiska te pojawiały się po kolei i najwyraźniej układają się w ciąg rodzice – dzieci.

Antoni Dereszewski, ur. 1855, żona Anna, w 1920 przebywał w Wayne, Michigan.

Anna Dereszewski, ur. 1860, żona Antonniego, w 1920 przebywała w Wayne, Michigan.

To powyżej są to pewnie ancestorzy emigrantów z Michigan – jest dla nich podany czas przybycia do USA i miejsce urodzenia. Zwraca uwagę imię Antoni – powtarza się ono w ciągach glewskich (poniżej). Często tak bywało, że nadawano dzieciom imiona dziadków czy też wujów.

Te dwa nazwiska poniżej (Alexander i Jan) były wyrzucone osobno przez serwer za Antonim i Anną.

Być może, że są to Alexander i Jan z przestawionymi datami urodzenia. Prawdopodobnie Antoni i Anna mieli dzieci: Adama, Alexandra, Józefa iJana. Być może, że dzieci te urodziły się za granicą, gdyż na serwerze nie są podawane ich miejsca urodzenia podobnie jak rodziców, ale już nie wnuczków.

Alexander Dereszewski, ur. 1897, w 1920 przebywał w Wayne, Michigan.

Jan Dereszewski, ur. 1899, w 1920 przebywał w Wayne, Michigan.

Według US. Social Security Death Index jakiś Jan D. urodzony 29 Jun 1900 zmarł Aug 1968. Numer nadany w Michigan. Ostatnio zamieszkały 48071 (Madison Heights, Oakland, MI). Zwraca też uwagę, że także inne nazwiska/imiona notowane w USSSDI (poniżej) często przesunięte są o 1 rok w porównaniu do tych wyrzucanych z innej bazy danych. Stąd pewnie ci dwaj Janowie D. to jedna i ta sama osoba.

Kolejne nazwiska podawane przez serwer układały się w logiczny ciąg rodziców i dzieci.

Adam Dereszewski, ur. 1888, żona Karolina, w 1930 przebywał w Wayne, Michigan. Według Social Security Death index urodził się 24 Oct 1886, a zmarł May 1967. Ostatnio zamieszkały 48205 (Detroit, Wayne, MI) i Karolina Dereszewski, ur. 1892, mąż Adam, w 1930 przebywała w Wayne, Michigan.

Według US. Social Security Death Index jakaś Karolina D. Urodziła się 15 maja 1888 roku i zmarła aug 1985. Numer nadany w Michigan. Ostatnio zamieszkała 48071 (Madison Heights, Oakland, MI).

 Zapewne jest to ich potomstwo:

Hattie Dereszewski, ur. 1913, w 1930 przebywała w Wayne, Michigan.

Adele Dereszewski, ur. 1915, w 1930 przebywała w Wayne, Michigan.

Alexander Dereszewski, ur. 1896, żona Maria, w 1930 przebywał w Wayne, Michigan i Maria Dereszewski, ur. 1902, mąż Alexander, w 1930 przebywała w Wayne, Michigan.

Według US. Social Security Death Index jakaś Mary D. ur. 19 aug 1901 zmarła aug 1965.

Numer nadany w Michigan.

Zapewne jest to ich potomstwo:

Chester Dereszewski, ur. 1925, w 1930 przebywała w Wayne, Michigan.

Alice Dereszewski, ur. 1927, w 1930 przebywała w Wayne, Michigan.

Alexander Dereszewski, ur. 1930, w 1930 przebywał w Wayne, Michigan.

Józef Dereszewski, ur. 1891, żona Julia, w 1930 przebywał w Wayne, Michigan i Julia Dereszewski, ur.1895, mąż Józef, w 1930 przebywała w Wayne, Michigan.

Zapewne jest to ich potomstwo:

William Dereszewski, ur. 1915, w 1930 przebywał w Wayne, Michigan.

Według US. Social Security Death Index William D. urodził się 5 Jul 1914 I zmarł 14 Jan 2000.

Numer nadany w Michigan. Ostatnio zamieszkały 48089 (Warren, Macomb, MI).

Kazimierz Dereszewski, ur. 1917, w 1930 przebywał w Wayne, Michigan.

Edward Dereszewski, ur. 1922, w 1930 przebywał w Wayne, Michigan.

Anna Dereszewski, ur. 1925, w 1930 przebywała w Wayne, Michigan.

Jan Dereszewski, ur. 1901, żona Helena, w 1930 przebywał w Wayne, Michigan.

Helena Dereszewski, ur. 1905, żona Jana, w 1930 przebywała w Wayne, Michigan.

Według US. Social Security Death Index jakaś Helena D. urodzona 10 Aug 1904 zmarła sep 1975. Numer nadany w Michigan. Ostatnio zamieszkała 48092 (Warren, Macomb, MI).

Zapewne jest to ich potomstwo:

Jean Dereszewski, ur. 1926, w 1930 przebywał w Wayne, Michigan.

Te trzy poniższe nazwiska znalezione w US Social Sec Death Index są związane z Michigan, ale nie były wymieniane w ancestry.com. Być może podano inne imiona np. drugie, jak to się zdarza.

Charles DereszewskiU.S. Social Security Death Index. Ur. 9.3.1916 r., zm. 10.12.1992. Ostatnio zamieszkały 48066 (Roseville, Macomb, MI). Stan, gdzie numer został nadany – Michigan.

Loretta DereszewskiU.S. Social Security Death Index. Ur. 6.3.1916 r., zm. 28.1.1998 r. Ostatnio zamieszkała 48066 (Roseville, Macomb, MI). Stan, gdzie numer został nadany – Michigan.

Veronica DereszewskiU.S. Social Security Death Index. Ur., 5.5.1914 r., zm. 9.9.2002 r.Ostatnio zamieszkała 48089 (Warren, Macomb, MI). Stan gdzie numer został nadany – Michigan

Jan Dereszewski, ur. 1891 (w-g wnuka – Johna Dereszewskiego (NY) 6.12.1890 r.), żona Violet, w 1930 przebywał w Kings, New York. W-g U.S. Social Security Death Index John D. ur. 6.12.1890 r., zmarł w Nowym Jorku w styczniu 1978 roku. (brat przyrodni Teofila i Józefa wymienianych w manifestach statkowych). Ostatnio zamieszkały 11222 (Brooklyn, Kings, NY).

Violet Dereszewski, ur. 1893, mąż Jan, w 1930 przebywała w Kings, New York. W-g U.S. Social Security Death Index ur. 31.5.1893 roku i zmarła w Nowym Jorku we wrześniu 1973. Ostatnio zamieszkała 11222 (Brooklyn, Kings, NY).

Ich potomstwo:

Tessie Dereszewski, ur. 1920,w 1930 przebywała w Kings, New York. Zmarła w 1992 roku.

Jenny Dereszewski, ur. 1923,w 1930 przebywał w Kings, New York. Obecnie w Nassau County (NY).

Stanley Dereszewski, ur. 1924,w 1930 przebywał w Kings, New York. W-g U.S. Social Security Death Index ur. 20.2.1924, zm. w Nowym Jorku 20.9.2003 r. W-g jakiejś notki internetowej pochowany na Fair Oaks Cemetery. Na drugie imie miał Anthony. Ostatnio zamieszkały 95608 (Carmichael, Sacramento, CA). Potomkiem jego jest John Dereszewski (NY), urodzony w Brooklynie, obecnie Forest Hills, Queens (NY).

Inne nazwiska z U.S. Social Security Death Index – są to nazwiska z Nowego Jorku, Connecticut i New Jersey:

Frank DereszewskiU.S. Social Security Death Index. Ur. 21.3.1912, zm. w styczniu 1978 r.. Stan gdzie numer został nadany – Nowy York. Ostatnio zamieszkały 08753 (Toms River, Ocean, NJ).

Irene DereszewskiU.S. Social Security Death Index. Ur. 24.7. 1911, zm. w maju 1990. Ostatnio zamieszkała 11423 (Hollis, Queens, NY). Stan gdzie numer został nadany – Nowy York.

Louise DereszewskiU.S. Social Security Death Index. Ur. 31.7.1889, zm. w sierpniu 1974. Ostatnio zamieszkała 14207 (Buffalo, Erie, NY). Stan gdzie numer został nadany – Nowy York.

Stanley DereszewskiU.S. Social Security Death Index. Ur. 8.>5.1886 r., zm. w czerwcu 1965.
Ostatnio zamieszkały New York. Stan gdzie numer został nadany – Nowy York.

Teofil DereszewskiU.S. Social Security Death Index. Ur. 27.5.1885 r., zm. w marcu 1969 roku. Patrz manifesty Ellis Island. Brak jest na tej liście jego brata Józefa do którego jedzie. Ostatnio zamieszkały 90280 (South Gate, Los Angeles, CA). Stan gdzie numer został nadany – Nowy York.

Jane DereszewskiU.S. Social Security Death Index. Ur. 13.3.1914, zm. 17.1.1998. Stan gdzie numer został nadany: Connecticut. Ostatnio zamieszkała 06066 (Vernon Rockville, Tolland, CT), Connecticut.

Helen DereszewskiU.S. Social Security Death Index. Ur., 14.1.1919, zm., 29.3.2006. Stan gdzie numer został nadany: Connecticut. Ostatnio zamieszkała 06029 (Ellington, Tolland, CT) Connecticut.

John DereszewskiU.S. Social Security Death Index. Ur:, 3.4.1916, zm. 11.2.1997. Stan gdzie numer został nadany: Connecticut. Stan gdzie został nadany numer – Connecticut.

 Stephen DereszewskiU.S. Social Security Death Index. Ur. 21.1.1910, zm. styczeń 1986. Stan gdzie numer został nadany: Connecticut. Ostatnio zamieszkały 06066 (Vernon Rockville, Tolland, CT).

Johann DereszewskiU.S. Social Security Death Index. Ur. 16.2.1947, zm. 15.2.1947. Stan gdzie numer został nadany: New Jersey. Ostatnio zamieszkały 18964 (Souderton, Montgomery, PA).

Maria DereszewskiU.S. Social Security Death Index. Ur. 29.8.1926, zm. listopad 1977. Stan gdzie numer został nadany: New Jersey. Ostatnio zamieszkała 08861 (Perth Amboy, Middlesex, NJ).

John C Dereszewski,ur. 31 maj 1893, zmarł 11 luty 1997. Ostatnio zamieszkały 34698 (Dunedin, Pinellas, FL), Floryda.

Ciekawe rekord: Stanley Dereszewski, zm.16.8.1929, Buchanan, ST. Joseph, Missouri State Archves, nr certyfikatu 27018. Wdowiec. Zdjęcie certyfikatu. Urodzony w Polsce. Pracownik Chase Candy Co.

Staney Dereszewski

Świadectwo śmierci Stanisława Dereszewskiego

 Dane o Dereszewskich ze źródeł piśmiennych:

Dereszewski Jan – szer. 12.p.p. pl. 1.VI.1920 Lipki. Dane pochodzą z publikacji “Lista strat Wojska Polskiego” wydanej przez Wojskowe Biuro Historyczne w roku 1934.

Inne infromacje na podstawie danych internetowych ze strony internetowej rodziny Szumowskich.

Józef Dereszewski ożeniony z Petronelą Jabłońską (org. Pesronola)

Mają dzieci:

Władysław F. Dereszewski ,,Walter,, ur. 18.7.1882 w Polsce (WWI Draft Registration, 3rd registration (9/12/1918), National Personnel Records Center, Military Personnel Records, 9700 Page Avenue, St. Louis, MO 63132-5100. Zamieszkały (1918 rok) w Schenctady, Eastern Avenue 869. Ożeniony z Władysławą, Idą Mikołajczak 20 maja 1906 roku w Schenectady. Według wojskowej karty rejestracyjnej poniżej z 9.12.1918 roku, nie miał jeszcze obywatelstwa i podawał, że jest mechanikiem. Zatrudniony w Am.Loco.Co. Ceremonia małżeńska w kościele St. Mary’s w tym mieście. Małżonka urodzona w lutym 1887 roku w Mielnicy (Mielnica) koło Kalisza (?) (New York State Vital Statistics office, Certificate 14036, NY State Department of Health, Genealogy Unit, Vital Records Section, PO Box 2602 , Albany, NY 12220-2602), przybyła przez Hamburg na statku Prussia 15 marca 1896 roku w najniższej klasie. Dopłynęła do Nowego Jorku 8 kwietnia 1896 roku. W 1920 roku zamieszkiwała – Schenectady, Eastern Ave. 869. (Jej rodzice: Franciszek Mikołajczak urodzony w lipcu 1857 roku w Polsce. Zmarł 21 lipcu 1906 roku w Schenectady, Nowy Jork, gdzie został pochowany. Franciszek ożeniony był z Józefą Araszewską. Dziadkowie: Antoni M. Mikołajczak, urodzony w Polsce i ożeniony z Katarzyną.

Józef i Petronela mieli dzieci – córkę, żyjącą, syna, żyjącego i syna Dereszewskiego urodzonego w grudniu 1920 roku w Schenectady i zmarłego w czerwcu 1927 w Schenctady na pneumonię (zapalenie płuc). (Polish Roman Catholic Union Application for Life Insurance Membership, Register No. 2307. Society No. 767 (Sw. Cecylii).

Adam Dereszewski (Dererzewsky, org. Manifest Ellis Island). Przybył na statku Graff Waldersee z Hamburga 3 lutego 1905 roku w wieku 33 lat. Zawód – joiner? Chyba niepiśmienny i nie czytaty. Ostatnio przebywał w Przedeczy (Przedecz k. Gostynina). Jedzie do brata Władysława do Schenectady (875? Da… Av.). Ma 10 dolarów. Raczej na pewno chodzi o tego Władysława. Być może Adam wraca z Polakami do Europy walczyć w I wojnie (armia Hallera). Zgadza się miejsce pochodzenia żołnierza – Adama Dereszewskiego na wykazie wojskowym – Schenectady.

Prawdopodobnie Franciszek Dereszewski (patrz manifesty statkowe) z Przedecz (stolarz) jedzie do brata do Schenctady – jest nim raczej na pewno Władysław. Czyli byłoby trzech braci z Przedecz. Czyżby byli to bliscy krewni Józefa i Jakuba Dereszewskiego migrujących wcześniej do Schenectady.

image00

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Emigranci do Ameryki przybywali statkami. Źródłem informacji o nich są tzw. manifesty statkowe – czyli listy pasażerów z ich krótką charakterystyką. Powszechnie znane są manifesty statkowe z Ellis Island. Na nich także figurują Dereszewscy.

Dereszewscy na manifestach okrętowych:

Jakub Dereszewski (ur. 1833) – przybył 7 grudnia 1893 roku do Nowego Jorku, statkiem Stuttgart z Bremy w wieku 60 lat. Żonaty, szewc. Miejsce przeznaczenia – Schenectady, Nowy Jork. Trudno odczytać. Przybył z zaboru rosyjskiego – dokładne miejsce nie podane. Zaprosił go pewnie ksiądz Jakub Dereszewski z parafii St. Mary’s jak można domniemywać.

Andrzej Dereszewski (ur. 1870) – przybył 12 kwietnia 1900 w wieku 30 lat, z Oleszna pochodzący, na statku Lahn z Bremy. Robotnik. Żonaty. Ma opłacony bilet do końca podróży – do New …lford, sam opłacił, dotarł w dobrym zdrowiu. Ma jakieś pieniądze. Reszta nieczytelna. (Oleszno – około 6 km na północ od Glewa).

Antoni Dereszewski (ur. 1877) – przybył 23 marca 1903 w wieku 26 lat, kawaler, statek Pretoria z Hamburga. Raczej nie umiał czytać i pisać. Pracownik. Pochodzenie – Oleszno. Port gdzie wylądował – trudno odczytać – chyba to Nowy Jork, miejsce, gdzie ma dotrzeć – Ellington, nie ma do tego miejsca opłaconego biletu. Sam opłacał przejazd. Chyba 6 dolarów w kieszeni – trudno odczytać. Zeznał, że jedzie do szwagra chyba ? ….. in law (alena pewno nie mother) Kamińskiego, Frank, Janek? Do Ellington.(Oleszno – około 6 km na północ od Glewa).

Jan Dereszewski (ur. 1864) – 20 września 1909 rok przypłynął do Nowego Yorku na Nieuw Amsterdam z Roterdamu, będąc już wcześniej w USA w Buffalo. Wiek 45 lat, żonaty. Ma bilet do miejsca przeznaczenia, sam płacił za bilet, ma 15 dolarów. Między 1905-8 był w Buffalo. Jedzie do szwagra Józefa Slumieckiego? Wysoki na 5 stóp i 5 cali. Oczy szarawe, włosy brunatne, kasztanowate? Miejsce urodzenia – Płonczyn koło Dobrzynia.(Płonczyn ok. 8 km na północ od Dobrzynia).

Dereszewska Maria (org. Dereshewska) –ostatnie miejsce pobytu – Warszawa. Ur. Włocławek – przybyła statkiem Aquitania z Southampton w wieku 18 lat 19.3.1921 roku. Panna. Przyjeżdża do – ojciec Jan Dereshewsky Grymes Str. 42, Buffalo N.Y. Wysokość 5,2 stóp. Pracownica. Włosy ciemne, oczy czarne. Umie czytać i pisać po polsku. Matka – Maria Dereszewska (Dereshowska – Włocławek – tam przebywa).

Teofil Dereszewski (1885) – przybył w wieku 21 lat, 22.5.1906 roku z Glewa do Nowego Jorku, na statku Fredrich der Grosse. Kawaler, za bilet płacił brat, nie ma biletu dalej – ma 8 dolarów. Jedzie do brata Józefa Dereszewskiego. (Glewo – niedaleko Włocławka, po drugiej stronie Wisły).
Według ,,U.S. Social Security Death Index urodził się (raczej na pewno o niego chodzi bo rok się zgadza) 27 maja, a zmarł w stanie Nowy York w marcu 1969. Według California Death Index Dereszewski Teofil urodził się 5.27.1886 roku i zmarł w Los Angeles 3.21.1969 roku w wieku 82 lat.

Według Jana Dereszewskiego – wnuka Jana – przyrodniego brata Teofila i Józefa Teofil wprowadził się do brata> Józefa na Long Island w Queens County (NY) (adres – Second or Eleventh Str. ?). Ten obszar jest położony na północ od Greenpoint, największego skupiska Polaków w tym czasie. Teofil prawdopodobnie szybko przeniósł się na Greenpoint, wkrótce po tym, jak ustabilizował swoją sytuację materialną. Tu spędził większość swojego życia. Kiedy Teofil przybył do USA, jego przyrodni brat Jan w wieku 15 lat był jeszcze w Europie. Przybył do USA przed pierwszą wojną światową.

Katarzyna Dereszewska (ur. 1878) – przybyła 9.5.1907 roku statkiem Ryndam z Rotterdamu. Panna, lat 29, mająca. Z Dobrzynia. Zawód – żaden. Czyta, pisze. Siostra opłaciła bilet. Jedzie do Cleveland. Jakaś Str. i coś tam napisane. Ma 8 dolarów przy duszy.(Dobrzyń nad Wisłą).

Czesława Dereszewska przybyła w wieku 16 lat w 1910 do Nowego Jorku, 15 września, statkiem President Grant z Hamburga. Pochodziła z Fabianek koło Włocławka, gdzie mieszkał ojciec Władysław Dereszewski. Urodzona w Glewie. Zawód – f.hair – fryzjer damski? Nie umie czytać i pisać. Jedzie do Brooklynu do wuja – ..brian ?, wysoka na 5 stóp. Przy duszy ma 20 dolarów. (Fabianki – między Lipnem a Włocławkiem).

Marianna Dereszewska (mężatka) przybyła w wieku 21 lat, 12.11.1906 roku do Nowego Jorku statkiem Noordam z Rotterdamu. Zawód – żona. Nie umie czytać i pisać. Ostatnie miejsce zamieszkania – Łukoszyn koło Dobrzynia. Chce dotrzeć do Portland. Ma bilet do tego miejsca – opłacił mąż. Mąż Stanisław Dereszewski 61 Clark St. Portland. (Łukoszyn koło Dobrzynia).

Marianna Dereszewska przybyła 21.12.1912 roku do Nowego Jorku statkiem Lusitania z Liverpolu w wieku 17 lat. Ma 15 dolarów. Sama płaciła chyba za bilet. Do szwagra ……. Ko……..-go i jego żony. Box 218 Dury….. Wysoka na 5 stóp i 6 cali. Pochodzi z Lolczyn, Lobczyn, Lulczyn, Lulrzyn?

Adam Dereszewski przybył 16.4.1907 roku z Antwerpii na statku Finland. Kawaler. Ostatnie miejsce pobytu – Berlin. Nie ma opłaconego dalszego biletu. Chyba wuj płacił za bilet. Miejsce przeznaczenia – słabo czytelne … yca Pa. Ma 25 dolarów. Jedzie do wuja Henderowski Antoni Auryca? Pa Box 218. Wysokość 5,6 stóp, oczy i włosy brown. Urodzony w Berlinie. Według U.S. Social Security Death Index jakiś Adam Dereszewski urodził się 24.12.1886 i zmarł w stanie Michigan w maju 1967. To raczej ten, bo następny Adam urodził się wcześniej. Być może pojechał tam, bo w tym stanie było dużo Dereszewskich.

Dereszewski Adam (Dererzewsky org) przybył na statku Graff Waldersee z Hamburga 3 lutego 1905 roku w wieku 33 lat. Zawód – joiner? Chyba niepiśmienny i nie czytaty. Ostatnio przebywał w Przedeczy. Jedzie do brata Władysława do Schenectady >(875? Da… Av.). Ma 10 dolarów. Być może ten Adamwraca z Armią Hallera do Europy na wojnę. Zgadza się miejsce pochodzenia żołnierza – Schenectady. (Przedecz koło Chodeczy na płd zachód od Włocławka).

Dereszewski Franciszek (org. Francziszek Dereschewski) przybył 5 kwietnia 1901 w wieku 25 lat na statku Rhein płynącym z Bremy. Pochodzi z Przedecz k. Włocławka. Kawaler, stolarz, czyta, nie pisze, jedzie do brata do Schenectady (827 Liberty St?).

Daroszewski (org) (Dereszewski ?) Władysław (być może też) urodzony w Płocku. Przybył 8 września 1910 z Bremy w wieku 20 lat, kawaler. Chyba z Nieszawy, gdzie żyje ojciec.

Alexander Dereszewski (Deriszewski org) przybył 28.12.1906 roku na statku Blucher z Hamburga w wieku 25, nie umiejący czytać i pisać, pracownik rolny. Ostatni raz przebywał w Płocku, jedzie do Jersey City. Ma 11 dolarów, 20 centów. Zaprasza go Franciszek Kowalski z Jersey City. Wysokość 5,6 stóp. Oczy niebieskie, włosy czarne. Urodzony w Dobrzyniu.

Dereszewski ? Jan(Doroszewski org) – przybył 18.4.1911 z Rotterdamu ponownie (był między 1905-10) z Włocławka. W wieku 35 lat – żonaty – pracownik rolny. Najbliżsi krewni we Włocławku i Warszawie.

Dereszewski ? Stanisław (Doroszewski org) przybył statkiem America 3.9.1913 roku z Hamburga. Kawaler, lat 40, nie umiejący czytać i pisać. Najbliżsi we Włocławku – ojciec Józef Doroszewski (org). Zawód – jf?hand. Zaprosił go szwagier z Chicago – Jan Szwiczak ulica … numer …. Wysokość 5.7 stóp. Miejsce urodzin – Włocławek.

Dereszewski ? Szczepan (Doroszewski ) z Pyszkowa koło Chodeczy przybył w 9.5.1901 roku statkiem Meier z Bremy w wieku 28 lat, kawaler. Umie czytać, ale czy pisać? Ma 15 dolarów – reszta nieczytelna. (Z pobliskiej Przedeczy pochodzą wspomniani wyżej Dereszewscy).

Trzy ostatnie nazwiska być może także ze względu na miejscowości są związane z resztą, a są tylko błędnie zapisane. Nie mniej nazwisko Doroszewski też jest w Polsce rozprzestrzenione.

Szereg nazwisk z powyższej listy jest niewątpliwie związana z Kujawami Wschodnimi i Ziemią Dobrzyńską. Bezpośrednio z Glewem związany jest Teofil Dereszewskii zapewne jego brat Józef, do którego jedzie. Również Czesława Dereszewska, córka Władysława z Fabianek jadąca do wuja, urodzona jest w Glewie. Być może Władysław, Teofil i Józef to bracia i córka wyjeżdża do jednego z nich. Katarzyna Dereszewska być może jest potomkiem Marcelego Dereszewskiego z Dobrzynia. W USA jest już jej siostra, która płaciła za bilet. Inne migrujące osoby też pochodzą z okolicy – Andrzej (ur. 1870) i Antoni (ur. 1877) pochodzący z Oleszna.

Jan Dereszewski (ur. 1864) pochodzi z Płonczyna koło Dobrzynia.

Ważnym miejscem w USA dla historii rodziny Dereszewskich jest Schenectady w Nowym Jorku. Historia jednego z Dereszewskich została opisana w roku 1911 – w Hudson-Mohawk Genealogical and Family Memoirs, edited by Cuyler Reynolds. Więcej informacji: http://www.schenectadyhistory.org/families/hmgfm/dereszewski.html.

Józef Dereszewski wyjeżdża do USA z rodzicami (Jakubem i Katarzyną Dereszewską) i trzema siostrami w 1885. W czasie podróży umiera Jakub i jest pochowany na Atlantyku w morzu. Rodzina lokuje się w Nowym Jorku. Józef poświęcił się studiom teologicznym w seminarium St. Joseph’s w Troy, gdzie był wyświęcony przez arcybiskupa Corrigana 19 grudnia 1891 roku. Pierwszą mszę celebrował w seminarium 20 grudnia 1891 roku. Wkrótce po tym został wysłany do posługi polskiemu zgromadzeniu w Schenectady, gdzie nie było struktur parafialnych. Parafia polska została przez niego zorganizowana w 1892 roku, a w 1893 roku wybudowano kościół, który szybko stał się za mały dla Polaków. W 1903 roku nowy gmach (dla 1.500 osób, koszt 125 000 dolarów) był w budowie, a poświęcony został w 1906. Obok kościoła własnością ich była szkoła St. Mary’s z siedmioma pomieszczeniami, gdzie 450 dzieci uczyło 6 sióstr i jeden nauczyciel. Księdzu i jego asystentowi (Alexander Kowalski Chmielewski) pomagała wiekowa matka i niezamężna siostra. Parafia liczyła 450 rodzin. Wartość nieruchomości dziś (1911 rok) wynosi ok. 175 000 dolarów, co świadczy o zapobiegliwości księdza Dereszewskiego. Jego matka jest w dalszym ciągu przy nim, podobnie jak jego niezamężna siostra Felixa. Dwie siostry wyszły za mąż i w dalszym ciągu żyją w Schenectady – Maria żona Edwarda Yesiołowskiego (dzieci Max, Clement, Philomen) druga siostra zamężna z Bronisławem Malkiewiczem (dzieci Władysław, Leon, Jadwiga).

Fragmenty z innego tekstu o tej historii –

W 1891 roku biskup McNierney wysłał nowo wyświęconego księdza Dereszewskiego do Schenectady do ustanowienia pierwszej polskiej parafii w diecezji Albany. 34 letni ksiądz sześć lat temu przyjechał z rodzicami i trzema siostrami. Ukończył seminarium St. Joseph’s Seminary w Troy i po trzech tygodniach został skierowany do Schenectady. Początkowo posługiwał 120 rodzinom polskim w kościele niemieckim Św. Józefa. Złodzieje włamali się do jego rektoratu i ukradli 150 dolarów zebranych na budowę kościoła. Niezrażeni zebrali odpowiednią kwotę na budowę. Z 9000 dolarów zebranych 1000 dolarów zebrali członkowie przykościelnego towarzystwa Matki Boskiej Częstochowskiej. Ukończony kościół polski St. Mary’s z czerwonej cegły kosztujący 15000 ulokowany został na Liberty Street (przemianowanej na Eastern Avenue) około pół mili na wschód od kolonii polskiej zwanej Little Castle Garden. Zanim polski kościół został zbudowany Dereszewski posługiwał Polakom z sąsiednich skupisk – siedemdziesięciu rodzinom w Amsterdamie i około 200 rodzinom w Albany-Troy. Jego asystenci terminując w tej parafii wyruszali potem zakładać własne parafie. I tak urodzony w zaborze pruskim Walenty Gierlacki studiuje w seminarium w Polsce i potem w amerykańskim college w Louvain w Belgii. Wyświęcony w 1903 roku i zaakceptowany jako seminarzysta diecezji Albany został asystentem Dereszewskiego. Już po 2 miesiącach pobytu u Dereszewskiego został on wysłany do posługi w Cohoes w kościele Św. Michała.

Społeczność polska w Schenectady rosła tak gwałtownie, że konieczne się stało wybudowanie nowego kościoła – stało się to w ciągu jednego roku (1903), gdy wybudowano kosztem 125 000 dolarów granitowy, urokliwy kościół (włączając 25 000 dolarów za wypolerowanie wnętrza), trzy piętrową szkołę (16 000 dolarów) i rektorat za 6 tysięcy dolarów. Nabyto działkę na ulicy McClellan z przeznaczeniem na cmentarz. Później poprzedni kościół został przeznaczony dla uczących się zakonnic – sióstr rezurekcyjnych. Do czasu śmierci Dereszewskiego w 1911 roku w wieku 51 lat dług został w całości spłacony. Warte wspomnienia jest, że w 1890 roku – jak donosił Evening Star – odbyły się żywe dysputy między frakcją popierającą księdza Dereszewskeigo, a frakcją Stanisława Kowalskiego. Salonowiec i przywódca ,,polskich ułanów,, Kowalski był uważany za przywódcę polskiej społeczności zanim w 1891 roku przybył Dereszewski. Kowalski był czołowym organizatorem nowego kościoła St. Mary’s, ale jego wpływy zaczęły się zmniejszać i przeniósł się on do Albany.

Publikacje na ten temat:Pamietnik 1892-1947 Złoty Jubileusz Parafji Matki Czestochowskiej w Schenectady, N.Y., Golden Jubilee of St. Mary’s Parish (Schenectady, 1947), p. 13.
Schenectady Police Department, “Complaints and Blotter,” May 26, 1892; Evening Star, July 1, 1893; Union Star, September 22, 1911.
Diamond Jubilee St. Mary’s Church 1892-1967 (Schenectady, 1967), unpaged; “Valentine Gierlacki” (Priests’ File), ADA; The Evangelist, August 26, 1927 (newspaper of the Albany diocese).
Pamietnik, pp. 13-14; John DeSimony, “Polish Immigration to Schenectady,” Works Progress Administration, Writers’ Project, 1938, p. 2, NYSA.

image007
Grób Józefa Dereszewskiego w Schenctady.

Przodkowie KB o nazwisku Dereszewski.

Franciszek Dereszewski 5 braci we Włocławku i stąd się wywodzi. Jego dwaj bracia są szewcami we Włocławku, siostra prowadzi restaurację. Zanim zakupił młyn na Rodzonem miał młyn w pobliskiej miejscowości – Ruże i 20 mórg ziemi. Sprzedał go (za 7000 rubli i 2000 zł) i kupił młyn na Rodzonem. Potem część pieniędzy – ok. 1000 rubli w złocie wstawił do państwowego i prywatnego banku. Po wielkom kryzysie i jego śmierci (pochowany na cmentarzu w Płonnem) – żona i dzieci są w kłopotliwej sytuacji materialnej.

mlyn w Ruże Dereszewskiego

Młyn w Ruże z 1908 roku. Z http://mojeokolice.bloog.pl/.

Po jego śmierci w młynie pracuje pomocnik, który powoduje jego pożar. Pomocą siostrze zajmuje się wtedy brat z Kalisza (inwalida z 20-go roku?). Ziemia po młynie zostaję sprzedana chyba Pełkowskim. Tylko część pieniędzy lokowanych w banku, po procesie udaje się odzyskać żonie. Młyn na Rodzonem był we władaniu w czasie drugiej wojny światowej rodziny Odłęgowskich (chyba zchłopiała szlachta).

Franciszek ożeniony z Józefą Wnuczyńską. Pochodzi ona z okolic Lipna (Trutowo) – gdzie rodzice prowadzą gosodarstwo położone tuż przy kościele. Ojciec Wnuczyńskiej jest działaczem parafialnym, zapewne w kościele w Trutowie. Jej brat sprzedaje gospodarstwo i przenosi się do Kalisza, gdzie ma 4 synów – zajmuje się ogrodnictwem, a potem kupuje kamienicę. W rodzinie Wnuczyńskich jest jakiś zakonnik z Niepokalanowa, który przychodził do nich z Niepokalanowa na piechotę. Jego stopień powinowactwa jest mi nieznany. Pierwsze dzieci Franciszka i Józefy rodzą się w Woli Trutowo (Apolonia, akt 18, 1903) i w Mazowszu k. Trutowa (Henryka, akt 34, 1904).

W-g ,,Wykazu gmin, wsiów, dymów i dziedziców w obwodzie lipnowskim sporządzony przez biuro Komisarza Wojewódzkiego w roku 1825” – “Opis topograficzno-historyczny Ziemi Dobrzyńskiey” Wincentego Hipolita Gawareckiego (1788-1852) na Rodzonem byłow 1825 roku 6 dymów, dziedzicem był Jan Piwnicki (w Płonnem było 29 dymów). Rodzone przed wojną zamieszkiwali też Niemcy – rodziny Szlajer (Schleier?) i Tydrych. Pobratymcy, którzy w czasie 2 wojny do nich dołączyli zapisali się w historii Rodzonego m.in. niszczeniem kapliczek przydrożnych.

Franciszek i Józefa mają siedmioro dzieci.

Jan zmarły podczas wojny?

Nie wykluczone, że mieszkał gdzieś w okolicach Borzymina, bowiem Józef Stefański (dziadek dla KB) jeździł do Borzymina do niego na rowerze. Po wojnie ślad po nim zaginął.

Jan był urodzony albo w miejscowości Róże albo na Rodzonem.

W niedalekim Stępowie, mieszkają Dereszewscy (Roman i Małgorzata Pączkowska z Rypina) i ich dzieci w Rypinie – Alina i Tomasz, ale nie są oni nieznanymi potomkami Jana. Roman Dereszewski jest potomkiem Dereszewskich z Przesławic – Dominika i Katarzyny.

Dereszewski Jan

Dereszewski Jan

Henryka ur. 1904 w Mazowszu k. Trutowa. Zapewne zmarła wcześnie.

Polcia– (Ewa, Apolonia, ur 1903, Wola Trutowo) zmarła w wieku 14 lat.

Józefur. 18.03.1918, Rodzone.Po śmierci ojca w czasie wielkiego kryzysu kształci się Warszawie (jako półsierota) w szkole wojskowej. Był utalentowany literacko. Pisał wiersze – jeszcze po wojnie Jadwiga (córka Teodozji Dereszewskiej) mówiła jakiś wiersz w szkole na akademii. Prawdopodobnie też późniejsi jego współwięźniowie (Francuzi) przysyłali po wojnie do Dereszewskich jakieś jego wiersze. Jest Józef na liście bibliograficznej profesora Bara w IBL PAN z jednym rekordem – wiersz Tęcza w Płomyku w roku 1938/39 nr chyba 38. Reszta z powodu wojny nie drukowana. Na początku wojny służba w pociągu pancernym?W czasie wojny był Józef prawdopodobnie (przysyłał zdjęcia z żołnierzami francuskimi? – nie mam – podobno są u Państwa Pełkowskich) uwięziony w Niemczech. Będąc w obozie z powodu głodu prosił o zgodę rodziców na pracę do bauera. W obozie czy też na robotach spotkał go powinowaty Stanisław Szymański (lub Stachewicz, który w-g Gałkowskiego (Monografia Wąpielska i Radzik) za ,,zasługi’’ był w ,,Dorze”. Po jakimś czasie za odmowę podpisania volkslisty lub inne czyny, zapewne za sprawą STAPO Magdeburg trafia 17.12.1942 do obozu Buchenwald (nr 7001) (filia w Dorze?) w licznych transportach jakie miały miejsce w Magdeburgu pod koniec 1942 roku pewnie za sprawą jej szefa – Helmuta Bischoff – który zasłużył się w Polsce będąc szefem Einsatzkommando 1/IV biorącej udział w mordach ludności. Ginie prawdopodobnie w nalotach 9.02.1945 (akta Buchenwald w Oświęcimiu) – jako miejsce śmierci podany jest Weimar.

image09

image023

image014

Józef Dereszewski, szkoła wojskowa, Warszawa. Roboty w Niemczech z kolegami na marynarkach litera P. Tamże – patrz litera P na niej odciśnięty sztancą polskie godło.

Janina wychodzi za mąż za Szymona Cybulskiego (służył b. długo w carskim wojsku), również z Rodzonego (Cybulscychyba drobna zchłopiała szlachta – stąd nazwa Rodzone). Ale nie miała z nim dzieci. Po nim została ciocia Zosia (z pierwszego małżeństwa wdowca Szymona Cybulskiego), która początkowo mieszkała w Gdańsku, a potem po śmierci Janiny na Rodzonem z mężem Pełkowskim i trójką dzieci na siedlisku Wiktora Dereszewskiego. Po śmierci Wiktora, z powodu zużycia domu mieszkała w budynku dawnej mleczarni. Zosia miała 3 dzieci – Olek (w Radominie), Stach, Janusz. Jeden jest pracownikiem leśnictwa w Konstancjewie (dwoje dzieci, żona zmarła, druga żona z domu Sarna, znią przenosi się z Konstancjewa na Rodzone), drugi mieszka w Gdańsku. Pełkowski z pierwszą żoną miał 3 dzieci w Gdańsku. Na Rodzonem spotykałem też syna brata Szymona CybulskiegoJerzego, który zmarł młodo na raka. Brat Szymona był kowalem, posiadał kuźnie na Rodzonem na przecięciu wiejskich dróg – byłemw niej z dziadkiem Józefem będąc dzieckiem, gdy była jeszcze czynna. Jego syn Jerzy hodował na rozległych łąkach nad Drwęcą byki, samo pasące się. Jerzy miał córkę, mieszka na Rodzonem – po śmierci męża sprzedaje łąki i zajmuje się nauczaniem dzieci opóźnionych w rozwoju.

Brat Jerzego początkowo mieszka w Radominie, a następnie (2014) na Rodzonem tam, gdzie Franciszek Dereszewski posiadał młyn. Janina Dereszewska miała pewnie z Dereszewskimi z emigracji jakieś kontakty, gdyż podobno po wojnie załatwiła jakieś papiery emigracyjne do USA dla siebie i rodziny. Z czego nic nie wyszło. Wiktor był ożeniony z Janiną Barasieńską (Barasieńscy mieszkali w stronę tzw. Trójcy za mostem).

image016

Dereszewska Janina i Szymon Cybulski. Rodzone, k. kamienia.

image029

Jadwiga Stefańska (Bińka) (córka Teodozji Stefańskiej z d. Dereszewskiej) i Zofia Cybulska. Rodzone.

image031

Józefa Dereszewska (z domu Wnuczyńska), Rodzone.

Wiktor Dereszewskilat 72. Zmarły 1.06.1986 rok na Rodzonem i tam zamieszkały w małym domku nad strumieniem. Zajmował się chyba po części ziemią i był pracownikiem leśnictwa, oraz na większą skalę prowadził hodowlą pszczół. Żona Wiktora Janina Barasieńska. Dom Wiktora na Rodzonem, znajdujący się nad strumieniem, po lewej stronie idąc do Dobrzenia wizytowałem będąc dzieckiem. Wiktor kupił połowę domu i las od Jarana (owskiego?) i drugą połowę od Rogalewskiego po wojnie, po ich wyjeździe na zachód Polski. Dom ten odziedziczyła Janina Barasieńska. Po niej z kolei odziedziczyła siedlisko córka siostry Janiny Barasieńskiej (córka po mężu Dygałka).Dom i siedlisko finalnie posiada dziś (2013) syn Waldemara (brata Janiny Barasieńskiej). Na Rodzonem w domu Wiktora Dereszewskiego wisiał ciekawy obraz z tematyką ludową – malarki Stryjeńskiej. Gdzieś znikł.

image020

Teodozja Dereszewska i Józef Stefański (mąż), córka Jadwiga (Bińka), Plebanka Płońska, przed domem Maryana Stefańskiego. Przed II wojną światową.

image022

Teodozja Dereszewska Rodzone, przed II wojną.

image037
Wiktor Dereszewski – Rodzone, chyba przed II wojną.

Teodozja Dereszewska– żona Józefa Stefańskiego (babcia dla K. Bińka). Urodzona w 28.05.1909 na Rodzonem. Zm. – 2004. Prowadziła gospodarstwo rolne w pobliskiej Plebance Płońskiej. Pochowana na cmentarzu w Płonnem.

Korespondencja: informacje ogólne dotyczące nazwiska Dereszewski Krzysztof Bińka, Warszawa – k.binka@uw.edu.pl oraz informacje szczegółowe dotyczące gałęzi z Przesławic – Janusz Dereszewski, Jastrzębia Góra – j.dereszewski60@interia.pl.

Zobacz też strona genealogiczna              kbinka.vipserv.org

A także stronę pylki.yum.pl

Leave a Reply